סוד הדעת דמותו הרוחנית והנהגתו החברתית של רבי ישראל בעל שם טוב