סוד הדעת דמותו הרוחנית והנהגתו החברתית של רבי ישראל בעל שם טוב

עמוד:4

ראה אור בסיוע הקרן ע"ש יצחק לייב ורחל גולדברג באמצעות קח קיימת לישראל Sod HaDa'at Netanel Lederberg His Spiritual Character and Social Leadership . Rabbi Israel Ba ' al Shem Tov , & rf- B 8 3 nu rmass @ barak . net . il www . massa . co . il www . massculture . co . il www . rubin-mass . com עריכה ישונית : גרשו 1 גירון עיצוב עטיפה ועימת : סטודיו חב אברמסון ציור העטיפה : מדיבור- שמיים חדשים , חגי הלברטל מסת"ב ISBN 978-965-09-0206-3 הדפסה שנייה , תמת תשס"ז כתובת המחבר : nlederberg @ gmail . com © כל הוכויות שמורות להוצאת ראובן מס בע מ , תשס"ז ת"ד 990 ירושלים , 91009 טל . 02-6277863 פקס . 02-6277864 P . O . B . 990 Jerusalem 9 I 009 , Israel Rubin Mass Ltd . Publishers & Booksellers © All rights reserved , 2007 נדפס בירושלים , תשס"ז ו Printed in Israel

הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר