אירגון מדריכים

עמוד:357

אירגון מדריכים הלפרן קיווה , שעיקרה של עבודת בית"ר בקנ נים ובמוסדות בית"ר תיעשה על ידי הבית"רים שלמדו בבתי ספר למדריכים וקיבלו תואר של ( 195 רשימה נוספת של בתי הספר למדריכים בבית '' ר , בהד רכתו של הלפרן , ובהדרכתם של תלמידיו ן — 1933 ליטא ( בהנהגת כץ ודיליון — בי'ס לסגני מדריכים ) י בלגיה — ( בהנהגת ברוך ברקאי והקאפיטאן יפה ) ו צ'יכוסלובאקיה . — 1934 ? בתי " ס לסגנים בצ'יכוסלובקיה , בווינה , בבודאפשט , ובי"ס למדריכים בדילונקה ( פולין — 1935 ;( ברומניה ובעוד ארצות אירופה . יוסף דוקלר , ממיטב התלמידים , נשא בתפקידים מיו חדים בביתיר בירושלים , ברומניה , באיטאליה , ובארצות אח רות . תוכנית העבודה בבתי הספר הללו היתה טשירה , והקיפה בדרך כלל אף את תורת הנשק . נוסף על לימוד ההתארגנות הצבאית ביחידות קטנות וגדולות , עורר הלפרן לימודן של שיטות פארטיזאניות לצרכי הגנה עצמית של יחידים וקהילות בגולה . שלמה ויגודסקי בפאריס התמחה במיוחד בשיטות של קרבות רחוב . תתפות 22 תלמידים בפיקודו של יוסף דוקלר . עבודתו של דוקלר נשאה עמדה רוח מצויינת של מסירות וחתירה להתקדמות בענפי ההכשרה הצבאית . בקייץ 1932 כבר נתחייבה המחלקה להכשרה צבאית בשילטון לפעולת-אירגון בקצב מזורז וב היקף ניכר בארצות הרבה , באירופה ומחוצה לה . הלפרן , שהטיל על עצמו לנהל את ביה" ס באוס טריה והיה מרבה בביקורים בארצות שונות , דאג לקיים את יעילותה של מחלקתו אף בזמן העדרו , ולתכלית זו צירף כמה אישים פעילים . מקייץ 1932 נמנו עם האחראים והמארגנים במחלקה אביגדור מירקין ועמו המהנדס שלמה ויגודסקי , מראשוני בית"ר בפולין , שהיה איש קשר מובהק להלפרן . מתוכניתו של ויגודסקי בשנת 1933 היה לנסות באירגונה של פעולה פוליטית בצרפת לאירגון גדוד או גדודים , שיהיו קשורים בצבא צרפת , או בלגיון הזרים שלו , ושיתנו בסוריה שבמאנדאט הצרפתי . אחר הפטור מן השירות הצבאי נקבע בתוכנית יפנו החיילים להתיישבות חקלאית של קבע בסוריה , בקירבת גבול המאנ דאט הבריטי . ד '' ר יעקב סגל , מידידיו הקרובים של ז'בוטינסקי , שקל בסיכוייה של התוכנית , אלא שזו לא ניתנה עוד לביצוע , משהועלתה על הפרק באיחור של שנים אחדות , כשמעמדה של צרפת בסוריה נתערער במידה מרובה . הלפרן עשה להרחבת רשת בתי הספר למדריכים בסניפים השונים , ויותר ויותר נסתייע בתלמידיו , ובהם ברקאי ודוקלר . לסוף ( 1933 . 1 . 6 - 1932 . 12 . 25 ) 1932 קויים קורס להכשרה הגנתית בגליל וארשה ( פולין ) בהדרכתם של יצתק רויזנברג וחיים גלבר . קורסים נוספים כאלה נתקיימו אף בגלילות אחרים בפולין . בהמשכה של השנה נתקיימו בתי ספר וקורסים בליטא , בבלגיה ובצ'ס"ר . בכול בתי הספר הללו , שנועדו מלכתחילה להכשרה מוגדרת , עסקו במידה זו או זו אף בתורת ההדרכה בכללה , ואף במיקצועות רוחניים . בכמה מהם ניתנו שורות של הרצאות בכמה מיקצועות מתחום ההכשרה התרבותית , כגון תולדות הציונות ותולדות ישראל . מימין : בית נזפרלמדריכים בליטא . המפקד ירמיהו הלפרן . מימינו 1 יחזקאל דיליון , אליהו גלעזר . משמאל ; בית םפר לסגני מדריכים של בית '' ר . גליל לובלין , פולין

מכון ז'בוטינסקי בישראל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר