תוכןהעניינים

עמוד:6

הצעות לעבודה עם צוות בית הספר בנושא של קבלת החלטות וניהול דיונים גלויים 82 פרק ג : החיבורים ההדוקים בין ארגון בית הספר לבין איכות ההוראה 85 מבוא 85 התיאוריה של בית הספר כארגון בעל חיבורים רופפים בין יחידותיו 87 בין מה למה יש חיבורים וקשרים בבית הספר ? 88 חיבורים רופפים בין מרכיבי בית הספר : מצב חיובי או שלילי ? 90 מתודולוגיה של בדיקת חיבורים רופפים 92 ביקורת על תיאוריית "החיבורים הרופפים" בבית הספר 93 המרכיבים בבית הספר שיש ביניהם חיבור הדוק 96 ההבדלים בין כיתה מסורתית לכיתה חדשנית 100 חמשת המרכיבים של ההוראה והארגון בבית ספר מסורתי ובבית ספר חדשני 101 הקשרים בין מאפייני הכיתה למאפייני בית הספר 106 שינוי בבית הספר כיחידה אחת : כמה זמן דרוש לכך ? 107 החיבור ההדוק בין מרכיבי בית הספר ושאלת שינויו 108 א . זמן לימוד וזמן השתנות 109 ב . זמן להערכת תוצרים וזמן להערכת תהליכים 109 המלצות לעבודה עם צוות בית הםפר בנושא זיהוי ומיפוי של הקשר בין יחידותיו 111 פרק ד : ההבדלים בין מנהלים , מחנכים ומורים מקצועיים בתפיסת הארגון : חיבורים רופפים בבית הספר 113 מבוא 113 מאפיינים של בית הספר כארגון ביורוקרטי מדרגי או כארגון מערכתי 114 .... אמות מידה להערכת הפרופיל הארגוני של בית הספר 117 סקרים לבדיקת ההבדל בין קבוצות שונות של בעלי תפקידים בבית הספר 120 תיאור הסקר הראשון 120 ממצאי הסקר הראשון 123 תיאור הסקר השני 127 ממצאי הסקר השני 129 השוואה בין שני הסקרים 132 משמעות הממצאים שהתגלו בשני הסקרים 134 משמעות הממצאים בסקר השני 136 הצעות לעבודה עם בית הספר בנושא ההבדלים בין קבוצות שונות של בעלי תפקידים 139

רמות


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר