ייעוץ לבית־הספר כמערכת: תיאוריה, מחקר ומעשה

עמוד:2

Hanna Shachar Theory , research and practice Organizational consultation in schools עריכה לשונית : גיא פרמינגר הפקה : איה דראל עיצוב עטיפה : חנה שחר עיצוב ועימוד : רחל שמיר © מסת"ב ISBN 978-965-274-434-0 כל הזכויות שמורות להוצאת רמות - אוניברסיטת תל אביב רחוב חיים לבנון , 32 תל אביב אין להדפיס ללא אישור בכתב מהמו"לים כל חלק מהספר הזה , אין לייצרו מחדש או להשתמש בו בכל צורה שהיא , אלקטרונית או מכנית , או באמצעים אחרים הידועים כיום או שיומצאו בעתיד , כולל צילום או הקלטה , או בכל סוג של מאגרי מידע . יצא לאור בשנת תשס"ח2007-

רמות


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר