משנתו של הרב עובדיה יוסף בעידן של תמורות חקר ההלכה וביקורת תרבות

עמוד:5

סדרת הספרים "פרשנות ותרבות" הארס הוא יש מפרש . בני ארס , יחידים וחברות , מנהלים את חייהם תוך פירוש מתמיד של מעשיהם , ערכיהם , עולמם ומכלול פעילותם . מעשה הפרשנות אינו רק נחלתם של חוקרי תרבות , אלא הוא בראש ובראשונה נחלתו של כל אדם הפועל בעולם והמנסה באופן מתמיד לתת פשר למרחבים השונים שבהם הוא פעיל . הפעילות הפרשנית היא אחד ממאפייניו הבולטים של הקיום האנושי . האדם כיצור חושב אינו מסתפק בעשייה ; אדרבה , עשייתו מלווה בהסבר או בהבנה של מעשיו . אמנות הפרשנות משוקעת בדרך כלל בפעילות הפרקטית עצמה , והיא איננה מוארת באורה של התודעה וההכרה השיטתית . ואולם לעתים קרובות נעשית הפרשנות למושא עצמאי ; או אז מוסטת תשומת הלב ממרחב הפעילות המעשית אל המרחב התאורטי . מעבר זה מסמן את ראשיתה של העבודה השיטתית המושקעת בפענוח , בניתוח ובתיאור של מרחבי הפעילות האנושיים שבהם מגולמת באופן מובלע פרשנות . העבודה השיטתית הזאת היא עבודתו של התאורטיקן , והיא מציינת את הפיכת הפרשנות המובלעת בפרקטיקה למומנט עצמאי . סדרת הספרים "פרשנות ותרבות" עוסקת במומנטים פרשניים . הספרים שייכללו בה עוסקים במרחב הפרשנות על מכלול היבטיו : פרשנות של טקסטים ספרותיים , פילוסופיים , דתיים ואחרים , פרשנות של תרבויות וחברות . סדרת הספרים כולה מתייחדת בניסיון להציע קריאה פרשנית חדשה ומאתגרת . החברה היהודית עברה תמורות משמעותיות בעידן המודרני , תמורות אלו הציבו בפני פוסקי ההלכה אתגרים רבים . הם נדרשו להתמודד עם תופעת החילון , עם המתירנות המינית ועם משבר הסמכות המאפיין את התפיסה האוטונומית של האדם המודרני . הספר משנתו של הרב עובדיה יוסף בעידן של תמורות — חקר ההלכה וביקורת תרבות מבקש לבחון את דרכו של אחד מחשובי הפוסקים של המחצית השנייה של המאה העשרים — הרב עובדיה יוסף . אולם מעבר להיותו מונוגרפיה הסוקרת את הפסיקה ומשמעויותיה , מציע הספר מתודה חדשה לחקר ההלכה . ההלכה היא תרבות וככזו יש לחקור אותה בכלי המחקר של התרבות . תוכנות הלקוחות מעולם הסוציולוגיה מסייעות בידי המחבר בבואו לבחון את תפיסתו החברתית של הרב עובדיה יוסף ,

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר