משנתו של הרב עובדיה יוסף בעידן של תמורות חקר ההלכה וביקורת תרבות

עמוד:4

חברי המערכת ? . עדי אופיר , אבידב ליפסקר , מנחם מאוטנר , דב שוורץ הספר יוצא לאור בסיוע : מכון שלום הרטמן מרכז יעקב הרצוג קרן 'בית שלום , ' קיוטו , יפן מסת"ב ISBN 955-226-328-1 כל הזכויות שמורות לאוניברסיטת בר אילן , רמת גן אין להעתיק ספר זח או קטעים ממנו בשום צורה ובשום אמצעי אלקטרוני , מגנטי או מכני ( לרבות צילום , מיזעור והקלטה ) ללא אישור בכתב מהמו '' ל סדר ועימוד 1 שולמית ירושלמי , ירושלים נדפס בישראל — תשס '' ז בדפוס גרפית בע"מ , ירושלים

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר