הקדמה

עמוד:11

לא מםטלת . ואם , כטענה הנשמעת , נכשלה האינטגרציה בחטיבות הביניים ובבתי הספר המקיפים , הרי הממצאים שלנו אומרים - לאו דווקא ; באשר בנייתו של בית ספר במתכונות מסוימות , והתמדה במתכונות אלה לאורך זמן , מפיקות אישור נאות לאפשרות מימושה של האינטגרציה , ולענייננו - לכינונו של חינוך הטרוגני . מפרישה רחבה יותר של שינויים בחינוך מסתבר שהסיכוי להבניה מצליחה של סביבת חינוך הטרוגנית גדול יותר בבתי ספר שכוונו מעצם קיומם למעשי חינוך אינטגרטיביים מאשר בבתי ספר שכוונו מעצם הקמתם וקיומם - לפחות בהקשר הישראלי - להפעלתם של מיון ובחירה בקרב התלמידים , דוגמת בתי הספר הייחודיים או כיתות בדמותם המופעלות בתוך המקיפים . משתמע מכאן שהצגתם של חטיבות הביניים ובית הספר המקיף ככושלי אינטגרציה , בארגוני חינוך מיושנים ונטולי יכולת התפתחות , הינה נמהרת מדי ( וראה גם דו"ח הוועדה הציבורית למסגרות חינוך על אזוריות , . ( 1991 החלופה הקוטבית לבתי ספר הטרוגניים מצליחים הם בתי ספר ייחודיים , הנבחרים על ידי הורים . רשויות חינוך מרכזיות מעודדות כיום רשויות מקומיות לפתוח בתי ספר מן הדגם האחרון . התמדה בפיתוח בתי םפר ייחודיים על אזוריים או בתי ספר של בחירה מצביעה על כיוון של הומוגניזציה של הלומדים , של הנושאים הנלמדים ובמידה מסוימת של שיטות ההוראה . מחקרי הערכה אכן מעידים שבתי ספר ייחודיים על אזוריים נבחרי הורים מכילים הרבה פחות שונות חברתית , תרבותית וכלכלית מאשר בתי ספר אזוריים ; שמרחב הנושאים הלימודיים , הנגזר מן הייחודיות , נוטה לכיוון ההומוגני המאחד , וכי שיטות ההוראה נוטות להגבלה עצמית ( ראה דו"ח הוועדה הציבורית למסגרות חינוך על אזוריות , , 1991 וכן . ( ASCD , 1990 ה"רפורמה הסמויה" של בתי ספר , המתבצעת בשנים האחרונות " מלמטה כלפי מעלה" ( ראה גזיאל , , ( 1994 אכן מובילה להומוגניזציה בתחומיו השונים של החינוך . תוך כדי כך מוצג - בדרך כלל על ידי חוגים ליברליים ושמרניים - סימן שאלה באשר לזיקת הגומלין ( המודרנית ) שבין מעשה החינוך ומישורי החברה , התרבות והכלכלה , ולבסוף מתגלה חתירה לשחרורו של בית הספר - ככל שהכוח הפוליטי

רמות


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר