הקדמה

עמוד:7

הקדמה המחקרים האתנוגרפיים המוגשים כאן לקורא הופקו בזמן האחרון במטרה מיוחדת ומוגדרת היטב : לנסות לעקוב אחר מהלכיהם של בתי ספר אינטגרטיביים , שיצא להם שם של "בתי ספר מצליחים . " מעקב , לענייננו , הינו גם תיעוד ותיאור ועמידה על עיקר מעשיהם , וכל זאת כדי לפענח ולבאר את סוד הצלחתם . הגדרנו כבתי ספר אינטגרטיביים אותן חטיבות ביניים וחטיבות עליונות הנוקטות באורח מודע ומכוון במדיניות של קבלה בלתי ברירנית של תלמידים , ושתוך מימוש מדיניות זו , אוכלוסיית תלמידים הטרוגנית מתמידה במסגרותיהם , מכיתה ז ועד כיתה ט ומ ט ועד יב . לאמור : לא זו בלבד שהטיבות אלה הן הטרוגניות כמידת ההטרוגניות של סביבתן , אלא שהן אף פועלות להבטיח את התמדת תלמידיהן , בכל רמות ההישג , במעלה הסולם של הכיתות . הגדרנו כבתי ספר מצליחים מוסדות שתלמידיהם , מוריהם ומנהליהם , ואף הורים , אנשי מקצוע וציבור הבאים עימם במגע , נטו לראותם כ"מצליחים ; " ביטויים כגון "שמים על התלמידים , באים לקראתם " ... או "כיף ללמוד כאן" - כדברי אחדים מן התלמידים , או " יש עניין בעבודה ... חותרים למטרה ומשהו קורה וזה גורם סיפוק" - כהגדרתה של אחת המורות , שימשו לנו אותות של הצלחה . מנהלים נטו לתאר הצלחה כהשגת מטרות על רצפים של זמן בתהליך של התגברות על תקלות וקשיים הנטועים במערכות שונות . הצלחה - מבחינתם של מנהלים - היא "התגברות" על הוראה בכיתה

רמות


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר