השקפה פוסט-מודרנית על חינוך מבט חדש על תכנית הלימודים

עמוד:ד

William E . Doll , Jr . A Post-Modern Perspective on Curriculum copyright © 1993 by Teachers College , Columbia University עורך הסדרה מחשבות על חינוך : יורם הרפז עריכת לשון : תמר גיליס כהן , שפה ברורה בע"מ P . O . B 37068 , Tel-Aviv , 1999 Sifriat Poalim Publishing House Ltd . © All rights of the Hebrew translation reserved by מסתב"ב ISBN 965-04-2438-5 © כל הזכויות של התרגום העברי שמורות לספרית פועלים בע"מ ת"י , 37068 טל' , 03-5183143 פקס 03-5183191 סדר ועימוד : אסתי ביהם לוחות : י . ש . אופסט הדפסה : "קם" תל אביב , תשנ"ט , 1999

ספרית פועלים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר