'קבוצת השרון" - דיוקן קבוצתי

עמוד:13

' קבוצת השרון" - דיוקן קבוצתי קורות "קבוצת השרון " ( 1931-1923 ) הדרן לארץ-ישראל מייסדי "קבוצת השרון " נולדו על סף המאה ה , 20- בין השנים . 1905 - 1893 רובם גדלו ברוסיה ובאוקראינה , ומיעוטם - ברומניה , בסרביה ובפולין . היו ביניהם יוצאי עיירות קטנות ונידחות , אך היו שבאו מערים גדולות , כמו אודיסה וקייב . מרביתם גדלו בבתים יהודיים מהמעמד הבינוני , בתים שומרי מסורת ואף ציוניים . מיעוטם , באו מבתים שהיו כבר בתהליכי חילון . נעוריהם עברו בצל רישומה של תקופה סוערת : מלחמת העולם הראשונה ומהפכת אוקטובר ברוסיה , ובעקבותיהן פלישות של צבאות זרים לשטחי רוסיה , חילופי שלטון , מלחמות פנימיות , טרור ופוגרומים . היו ביניהם , שטולטלו ממקומם והתנסו בחיי פליטים , אשר ביום אחד נפרצו כל המסגרות והביטחונות , שבתוכם נוצקו חייהם , והם נותרו חשופים ואובדי דרך . היו אף שחוו פגיעות בגוף ובנפש במשפחותיהם . מקרב המייסדים , ובעיקר בין יוצאי אודיסה , היו שהספיקו להיות פעילים בקבוצות בלתי-ליגליות של הגנה עצמית , ובארגונים יהודיים אקטיביסטיים אחרים , כגון "הארגון ליהודים פעילים " " ) האורגניזציה ייברייסקאיה אקטיביסוב , ( " שפעל לפריצת ההסגר ולהברחת יהודים אל מחוץ לגבולות רוסיה . על רקע סוער זה , שמחד גיסא , השמיט את הקרקע מתחת רגליהם , ומאידך גיסא , הוליד אוטופיות ותקוות משיחיות - הם עזבו את ביתם ויצאו בדרך נדודים לארץ-ישראל . היו ביניהם שעברו , קודם לעלייתם , תקופת הכשרה , בחסות " החלוץ , " בחוות חקלאיות בשולי הערים , כמו החווה שליד אודיסה , בהנהלתו של האגרונום היהודי-הציוני , אברהם זוסמן . המסע לארץ היה מקוטע ורצוף תלאות . שולבו בו הברחת גבולות , המתנות מתישות ל'יסרטיפיקט , " שהיות קצרות וארוכות בתחנות שונות ובערים נוכריות , שבהן חיו כפליטים וכתושבים בלתי-ליגלים וחסרי זכויות . מתוך אמונה , כי בכוחות משותפים ייקל עליהם לעמוד בתלאות הדרך . היו שהתארגנו , כנהוג בין החלוצים באותם ימים , בקבוצה שנשאה את שם עיר מוצאם : "קבוצת אודיסה . " ואולם היו בין מייסדי "השרון" שעלו כבודדים . רובם עשו את הדרך לארץ בתנאים פיזיים קשים והיא התארכה ונמשכה חודשים רבים . בארץ - ימים ראשונים : במושבות , במחנות העבודה ובכבישים הוותיקים שבין חברי קבוצת השרון עלו לארץ ב920- ו ( ביניהם היו : אברהם ומשה דנאי , זאב משי , אברהם עדיני , מיכאל עובד ורפאל פסחי ) אחרים עלו במהלך השנים 921 ו . 1924 - ראשוני קבוצת החברים האודיסאית ( ביניהם : צבי בן שחר , חיים ההרמוני , עקיבא גושן , אליהו בן חורין ו . במסגרת הדיון במבוא , המונח , "מייסדי הקבוצה , " מכוון לחברים שהצטרפו אליה בשלבי ההתגבשות הראשונים , בחיפה וביבנאל , בשנים 924 - 1922 ו . . 2 ראה : "מפתח הדמויות , " קורותיהם של : אליהו בן חורין , מנחם וצבי בן שחר , שמחה ארצי , עקיבא גושן , יצחק בן ישראל , מלכה השרוני , צביה רון , אסתר כהן , זאב משי , סוניה מרגלית ואחרים .

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר