הקדמה

מתוך:  > קץ החינוך > הקדמה

עמוד:8

הספר קץ החינוך הוא לכאורה ספר אמריקני מאוד ; הוא עוסק בבעיותיו של החינוך הבית ספרי בארצות הברית , והדוגמאות והפתרונות שהוא מציע לקוחים משם . קורא עברי קצר רוח עלול לשאול : "מה לנו ולבעיות המדאיגות של ארצות הברית " ? תשובה אחת , דידקטית משהו , עשויה להיות : ארצות הברית היא מעצמת על ידידותית וראוי שנכיר את הבעיות המדאיגות אותה . תשובה אחרת , טובה יותר , עשויה להיות : הספר עוסק בבעיות המדאיגות מאוד את החברה הישראלית , ובעיקר את אלה המופקדים בה על החינוך . התרוקנות הנרטיב הציוני מעמידה לחברה הישראלית החילונית ולחינוך הממלכתי אתגר קיומי חסר תקדים . אם החלל שנוצר לא יתמלא בנרטיבים חדשים ( כולל נרטיב ציוני מעודכן , ( מלהיבים ומבוקרים כאחת , החינוך הבית ספרי הישראלי יאבד את הטעם לקיומו . לא רק אבחנתו של פוסטמן — התרוקנות הנרטיבים — תופסת לגבינו , אלא גם הנרטיבים שהוא מציע למלא באמצעותם את החלל שנוצר . הנרטיבים שהוא מציע הם אוניברסלים במהותם ורק תוכנם מקומי . את הנרטיב האמריקני ביותר — "הניסוי האמריקני" — אפשר להחליף ללא כל קושי בנרטיב משלנו — "הניסוי הציוני . " למרות הביקורת שמוטחת בנרטיב זה בשנים האחרונות הוא עדיין נרטיב חזק מאוד , שביקורת עצמית היא חלק בלתי נפרד ממנו ( חלק שהחינוך הדתי לאומי עוד לא התנסה בו כראוי . ( ניל פוסטמן מציע לנו עוד ספר חכם , רהוט ומעורר — נרטיב המסביר את מקור חולשתו של החינוך הבית ספרי ומציע לו מטרות חדשות . הספר מעורר דאגה אך לא יאוש . נקווה שיעורר דיון ציבורי וייתן השראה ליצירתם של נרטיבים חדשים שימציאו טעם מחודש לחינוך הבית ספרי שלנו . י . הרפז

ספרית פועלים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר