הקדמה

מתוך:  > קץ החינוך > הקדמה

עמוד:5

הקדמה בספרם גישות להוראה * מסכמים גרי פנסטרמכר וג'ונס סולטיס את התהליך החינוכי באמצעות "נוסחה" תמציתית : ^ סק נטק ) T ( teacher ) + I ( instruction ) + C ( content ) + S ( student ) 1 ) 1 P מורה ( T ) מלמד ( 1 ) תוכן ( C ) לתלמיד ( S ) כדי להשיג מטרה niDnn . ( P ) מגובשת בדימוי כלשהו של "האדם המחונך" או "הבוגר הרצוי , " והיא הגורם החשוב ביותר ב"נוסחת החינוך ; " היא מכוננת את דמותם של כל הגורמים האחרים — המורה , ההוראה , התוכן והתלמיד . אנחנו , כותב ניל פוסטמן בספר שלפנינו קץ החינוך , שכחנו לעסוק בגורם מכונן זה — במטרה . במקום זאת אנו עוסקים באמצעים — בטכניקות של למידה והוראה . ללא מטרה ( end ) יבוא הקץ ( end ) לחינוך הבית ספרי . ( schooling ) מטרות , מסביר פוסטמן , מסופקות לחינוך על ידי נרטיבים . נרטיבים הם סיפורים עתירי משמעות המספקים לחינוך , כמו לאדם בכלל , "הנחיה מוסרית , תחושת המשכיות , הסברים לגבי העבר , בהירות באשר להווה ותקווה לעתיד . " לחינוך , כמו לאדם בכלל , אין קיום ללא נרטיב . הנרטיב המקיים כיום את החינוך הבית ספרי הוא רדוד , מוגבל ותועלתני , ואין בכוחו לספק סיבה , טעם , הנעה , ללמידה משמעותית . עלינו ליצור נרטיבים חדשים , משמעותיים יותר , אם כרצוננו לקיים את החינוך הבית ספרי שלנו ( אפשר , כמובן , גם לוותר עליו , ויש לא מעט הוגים המצדדים בכך . ( השאלה , הנשאלת בדרך כלל בעגת רחוב " , למה מה הסיפור שלך י , " ? היא כאן השאלה המכרעת , והיא מופנית לחינוך הבית ספרי ולכל בית ספר : " מה הסיפור ( החינוכי ) שלך " ? הספר קץ החינוך "נגוע" אמנם באווירה האפוקליפטית של סוף האלף אך אינו שייך ל"ספרות הקץ" האופיינית לתקופה — קץ האנושות , College Press , New York , 1986 Gary D . Fenstermacher & Jonas F . Soltis , Approaches to Teaching , Teachers

ספרית פועלים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר