פרק ראשון

עמוד:5

ו ; ער אלוהי ישראל את רודו פול מלך אשור ואת רודו תלגת פלנס ר מלך אשור ויגלם לראובני ולגדי ולחצי שבט מנשה ויביאם לחלח וחבור והרא ונהר r n עד היום הזה . מאז הצטמצם תחום שומרון בנחלות שנותרו לממלכה הזאת ממערב לירדן . אחר כך פלש תגלת פלאסר לחלק הצפוני של ארץ שומרון המצומצמת והגלה את יושביה לאשור : בימי פקח מלך ישראל בא תגלת פלאסר מלך אשור וייקח את עיון ואת אבל בית מעכה ואת עוח ואת קךש ואת חצור ואת הגלעד ואת הגלילה כל ארץ נפתלי ויגלם אשורה . כרסום שלישי זה בשומרון גרר בהכרח צמצום מותאם לכך של התחום , הפוחת והולך , הנכלל בכינוי הזה . לבסוף , בשנת 721 לפני ספירת הנוצרים , לכד שלמנאסר מלך אשור את שומרון , בירת הממלכה הקרויה באותו השם , כעבור שלוש שנות מצור . בני ישראל הוגלו מארצם לארצות שונות של אשור ומדי , ובתחום ממלכתם התנחלו בזה אחר זה , בימי שלמנאסר ויורשיו , כל מיני עממים מרחבי ממלכת אשור : עליו ( על הושע ) עלה שלמנאסר מלך אשור ויהי לו הושע עבד וי # כ לו מנחה : וימצא מלך אשור בהושע קשר אשר שלח מלאכים אל ס 1 א מלך מצרים ולא העלה מנחה למלך אשור כשנה בשנה ויעצרהו מלך אשור ויאסרהו בית כלא : ויעל מלך אשור ככל הארץ ויעל שמרון Jttt עליה שלוש שנים ! בשנת התשיעית להושע לכד מלך אשור את שמרון ויגל את ישראל אשורה ףשב אותם בחלח ובחבור נהר גחן וערי מך . כיבוש ממלכת שומרון , בגבולה שהצטמצם בהדרגה מחמת הפלישות החוזרות , לא מחה את השם הזה , אף על פי שהוקמו שם מושבות אשוריות , ומכאן מסתבר שלא כל תושביה הקודמים גורשו . המתנחלים האשוריים הוסיפו בתחילה לעבוד את אליליהם ; אך כיוון שפשטו בארץ אריות מזרי אימה ומוות , הם ייחסו את המכה הזאת לאי ידיעתם את סדרי עבודת אלוהי ארצם החדשה , וביקשו ממלך אשור שיואיל לשגר אליהם אחד מכוהני שומרון השבויים כדי שילמדם איך לעבוד את אלוהי הארץ . המקרא מוסיף ומספר שהכוהן המבוקש נשלח אליהם וקבע את מושבו בבית אל , העיר שירבעם בנה בה לפנים מקדש . אולם לצד אלוהי ישראל הוסיפו לסגוד לאליליהם , שהמקרא מלמדנו את שמותיהם י ויהיו עושים גוי גוי אלוהיו ויניחו בכית הבמות אשר עשו השמרנים גוי גוי בעריהם אשר הם יושבים שם : ואנשי בבל עשו את סכ 1 ת בנות ואנשי כות עשו את נרגל ואנשי חמת עשו את אשימא והעולים עשו נבחן 7 דברי הימים א ה 8 r מלכים ב טו : כט . 9 מלכים ב יז -.ג-ו .

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר