פרק ראשון

עמוד:3

' הקבר הקדוש' בתוך מתחם החומה השנייה ; והיות שהחומה השנייה הזאת היתה קיימת בימי אדוננו , שהרי רק השלישית נבנתה אחרי ימיו , משמע שהזיהוי המקובל של גלגלתא ושל 'הקבר הקדוש' מוטעה , לפי שהאתרים האלה מצויים לפיו מפנים לתוואי המשוער של החומה השנייה . אף נשאלה השאלה איך ייתכן הדבר שרובע 'הקבר הקדוש , ' הנראה בימינו כה פנימי וכה מובלע בתוך העיר , היה בימי אדוננו , כלומר בתקופה שירושלים השתרעה בה לפי הנחת השואלים על פני שטח גדול בהרבה משטחה עכשיו ; איך ייתכן שהרובע הזה היה אז מחוץ לעיר , כפי שלמדנו לדעת מפסוקים שאינם משתמעים לשתי פנים וממנהג היהודים , אשר לא קברו מעולם אדם בתוך עריהם . החקירה שחקרתי זה כבר את המסורת הנוצרית בדבר 'הקבר הקדוש' נראתה לי כה משכנעת , שלא נשאר בלבי כל ספק ביחס למהימנותה , וממילא גם לא ביחס לזיהוי 'הקבר הקדוש' עצמו . ובכן בידעי כי הטענה הטופוגראפית המובאת לסתור את המסורת הזאת היא כנראה טענת סרק , המסתמכת אך ורק על התוואי המשוער של החומה השנייה , היה לי בבואי הפעם לירושלים רעיון להציע לסגן וורן תכנית להסתייע בתקציב הגדול אשר קיבל מן 'הוועד הלונדוני' ולערוך חפירות חדשות לשם גילוי עקבות החומה השנייה . אכן לפי דו"חות 'הוועד' האנגלי נראה לי שאמנם לגבי חומת הר הבית וכן לגבי החומה שתחמה בתוך העיר את גבעת הע י פל עשה הקצין הזה את חפירותיו בכשרון רב ובהצלחה וגילה תגליות חשובות , ואילו לגבי החומה השנייה שגה , ופתח את מחפורותיו במקומות שלפי דעתי לא היו סיכויים למצוא את שרידי החומה הזאת . הייתי משוכנע שאילו חפר במקומות אחרים , היה מצליח בלי ספק לחשוף קטעים נוספים של החומה השנייה הזאת , שחלקים אחדים שלה כבר גלויים זה כמה שנים . ברם כפי שסיפרתי לעיל , לצערי הספיק כבר וורן להוציא את הסכומים שהועמדו לרשותו , והתכונן לעזוב את עיר הקודש . מכל מקום , שני קטעי החומה העבה שנתגלו ממזרח לכנסיית 'הקבר הקדוש , ' אשר אפשר ליחסם לפי דעתי אך ורק לחומה השנייה , הם לפי דעתי ראיה ניצחת , בשל מקומם לפני הכנסייה הזאת , לאמיתיות הקבר הקדוש שבתוכה , וממילא גם של הגרדום . שני הקטעים האלה כשהם לעצמם , אם ייחקרו היטב , באופן בלתי משוחד ובלי כל דעה קדומה , יספיקו סבורני להשיב אל האמונה הנוצרית בנדון זה את אלה שהתרחקו ממנה משיקולים טופוגראפיים הנראים לי מוטעים , ואשר אפשר להציב לעומתם שיקולים אחרים מסוגם , המבוססים על בדיקה קפדנית יותר של השטח ועל תגליות חדשות . ובכן אם יש בירושלים שלושה סוגי מקומות קדושים ו אמיתיים , מפוקפקים ומזויפים בעליל , ואם יש להבחין ביניהם בחשיבה עצמאית שאינה ניתנת לטשטוש לא בכוח הספקנות של תבונה מרשימה ולא בכוח האשליות של אמונה חשוכה , הנה יש בעיר הזאת שני מקומות קדושים עיקריים , הנראים לי עכשיו נישאים בניצחון מעל כל ביקורת בזכות המחקר המעמיק יותר שנחקרו לאחרונה שלוש חומות העיר העתיקה — הלא הם 'הקבר הקדוש' ו'הגרדום . ' שם חייבות כל הדעות הבלתי משוחדות , שכל עניינן אך באמת לבדה , להתאחד בלי מחלוקת ; שם , כך מקווה אני , יתנו במהרה יד המדע והדת .

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר