תוכן העניינים

עמוד:ו

פרק תשיעי 155 תל אם אטיל — התקפת בדווים — חנייה על יד ואדי אלפרעא — ח'רבת מח'רוק — תל גיוזלה — מעברת דאמיה — עמק הירדן — ג'סר דאמיה — תל דאמיה — תל קראוא — חזרה למחנה פרק עשירי 162 ח'רבת כרזליא — עלייה על ג'בל צרטבה — ח'רבת כופא — חירבת אלקלעה — ירידה מן ההר הזה — חזרה אל המחנה פרק אחד עשר 166 ח'רבת בצליה — תל אצפרא — חירבת אליקלום — ח'רבת אם קיסמה — ח'רבת סמרא — עטוף ( תפוח ) — תמון — ראס אלעין פרעא — תל אלפרעא — ברג' אלפרעא — ח'רבת עסיר — תל אלקאצ'יה — חזרה למחנה פרק שנים עשר 174 ח'רבת אסירה — סירת אלמעאזב — תל אסעידיה — חוש אזקום — ח'רבת אלבריג' — ח'רבת עין אסאכות , לפנים סכות פרק שלושה עשר 182 ח'רבת תלילאת אלמאלח — ח'רבח אשקב — ח'רבת חמאם אלמאלח — קלעת אלמאלח — חזרה לחירבת עין סאכות פרק ארבעה עשר 186 יציאה מח'רבת עין אסאכות — תל ארדע'א — תל ולי אבו פרג' — תל אלמליכה — תל אתום — ח'רבת פרג' — תל אלאסארי — תל אלפרואנא — תל אלמג'דעה — תל רעיאן תל אלג'זל — תל אלמנשיה — תל באלה — ביסאן , לפנים בית שאן פרק חמישה עשר 199 יציאה מביסאן — ח'אן מוסלמי — עמק שפר — שטה , היא אולי בית השטה לפנים — בית אלפא ; כלום זוהי בתוליה הקדומה ? — ח'רבת ג'דידה — ח'רבת שיח' חסן — קומיה — ח'רבת ג'אלוד — עין ג'אלוד , היא עין חרד לפנים — עין אלמיתה — זרעין , לפנים יזרעאל פרק שישה עשר 215 נורס — אלמזאר — צנדלה — גילמה — מקיבלה — ג'נין , לפנים עין גנים פרק שבעה עשר 221 בית קאד — אדיר — עין אלחדיד — גילבון , הוא גלבות לפנים — פקועה — גיל קמוס — אם אתותה — ראבא — עראבונה — דיר אלע'זאלה — עראנה — ח'רבת עאבא — חזרה לג'נין פרק שמונה עשר 225 ח'רבת בלעמה , לפנים בלמה — ח'רבת כפר יארוב — ח'רבת אם אלבטמה — חירבת רוב ראבא — קובאתיה — מסליה — ג'רבה — סנור , היא כנראה בתוליה לפנים

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר