תיאור ארץ ישראל השומרון

עמוד:ג

ספריה לתולדות היישוב היהודי בארץ ישראל ויקטור גרן תיאור גי אוגראפי , היסטורי וארכיאולוגי של ארץ י שראל כרך רביעי : השומרון ( א ) תרגם מצרפתית והוסיף מבוא והערות חיים בן עמרם ( התרגום לפי מהדורת פאריס ( 1868 הוצאת יד יצחק בן צבי ירושלים תשמ"ד

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר