הזכות לחנך החובה לחנך

עמוד:4

ספרי דעת זמננו בעריכת דוד הנגבי בסיוע קרן וירצויילר הזכויות שמורות למחבר ולספרית פועלים בע"מ נדפס בישראל תשמ"ג & 1983 / דפוס ורד ת"א המערכת וההנהלה : ת"א ת . ד 37068 . טל 291535 .

ספרית פועלים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר