פתח דבר

עמוד:9

שלושה מפרקי-הספר הם עיבודים והרחבות של מאמרים בנושאים אלה שראו אור לפני מספר שנים . הפרק השישי הוא גירסה מתוקנת ומורחבת של שני מאמרים קודמים בסוגיה זאת ; אינדיבידואליזציה בחינוך ( החינוך המשותף , פברואר ;( 1972 האינדיבידואליזציה בחינוך - - הלכה ומעשה ( עיונים בחינוך מס' , 4 יוני . ( 1974 לפרק השביעי קדמו שני המאמרים שלהל ן בנושא זה : על החינוך ליצירתיות ועל חשיבה חד-כיוונית ( החינוך , אפריל ;( 1971 יצירתיות וחינוך יצירתי ( החינוך המשותף , נובמבר . ( 1972 קטעים מפרק ט' ראו אור בחיבור : החינוך הפתוח והחינוך היסודי הקיבוצי ( בתוך הקובץ : החינוך המשותף באספקלריה של מישנתו של שמואל גולן , בעריכת יוסף ארנון ; ספרית פועלים , . ( 1976 לבסוף , חובה נעימה היא לי להורות לכל ידידי על הערותיהם לגירסות קודמות של פרקי הספר הזה , שתרמו לא מעט לדמותו הנוכחית : מוני אלון , מאיר ארליך , יוסף ארנון , שוניא בן-דור , משה גלעדי , מנחם גרסון , דויד כנעני , צבי לם , מיכאל נתן , רות פרנקל , חוה שמיר . תודה מיוחדת אני חייב למורי וידידי מאיר וייל , שקרא בקפדנות את כל הספר והעיר הערות רבות מאירות-עיניים , הן לתוכנו והן לסגנונו . אם הספר הנוכחי מכיל פחות שגיאות ופחות שיבושים מהטיוטות הקודמות , זוהי בעיקר זכותו של מאיר וייל . תודה לבנימין הלוי , שתרם רבות לעריכה הסופית ולהבאה לדפוס של הספר ; ולברטה חזן , עורכת המדור לחינוך ולהשכלה בספריית-פועלים , שהיתה שותפה ועוזרת מלאה לכל הלבטים שליוו את הספר עד להוצאתו לאור . אני מודה לחברי הרבים במכון לחקר החינוך הקיבוצי באורנים , שעודדו אותי והקלו עלי , ככל שיכלו , במלאכה המייגעת של כתיבת הספר תוך כדי עבודתי המלאה .

ספרית פועלים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר