פתח דבר

עמוד:8

תוכנן הספר מלכתחילה בשני חלקים : חלק ראשון - כללי יותר ; חלק שני - ספציפי ישראלי , ובמיוחד קיבוצי . לרוע המזל , תוך כדי כתיבה תפח החלק הראשון והיה לספר שלס , לפחות מבחינה כמותית . נקווה להוציא בנפרד ובהקדם את הכרך השני של הספר , שיהיה מוקדש מעיקרו להיבטים שונים של החינוך הקיבוצי בקשר לרעיונות הכלליים הכלולים בכרך הראשון , הנוכחי . ספר מעין זה הוא בהכרח תוצאה של מיבחר , מיבחר כמותי מתוך השפע הגדול של הסיפרות והמחקרים הרלבנטיים לשאלות חינוך , שאין כל אפשרות אלא להביא רק חלק קטן ממנו . שנית , יש , כמובן , דברים חשובים יותר וחשובים פחות , רלבנטיים יותר ורלבנטיים פחות , הכול לפי הבנתו הסובייקטיבית של המחבר . הןחנים , שהינחו אותנו בסלקציה של החומר , ואף הם סובייקטיביים , כמובן , נובעים מראיית המחבר את שלושת התפקידים שלהלן בתפקידיו העיקריים של החינוך בימינו ; ( א ) העברת נכסי התרבות והחברה שהצטברו לדורות הבאים ; ( ב ) הכשרת הדור הצעיר להיותו מסוגל לקדם ולשנות את החברה ; ( ג ) התפתחותו המירבית של היחיד , בהתאם למה שהוא יכול להיות , במסגרת ערכיה הדומיננטיים של חברתו . גם לא הסתרנו את הגישה הסובייקטיבית שלנו לתכנים השונים של הספר לאחר מעשה הסלקציה . עם זה השתדלנו לצמצם , ככל שעלה בידנו , את שיעור הסובייקטיביות על-ידי הנסיץ להשוות לרוב פרקי-הספר מיבנה פחות או יותר אחיד , שכלל את ההיבטים שלהלן : ( 1 ) הצגה שיטתית ועניינית של הרעיונות המרכזיים שבפרק הנדון , ככל האפשר מנקודת-המבט של הנציגים הבולטים של רעיונות אלה , תוך הבלטת ההשתמעויות החינוכיות הספציפיות . ( 2 ) סיקור עיקרי המחקר האמפירי בשאלה הנדונה . ( 3 ) הבאת הביקורת על הרעיונות שבפרק כפי שהיא מופיעה בסיפרות החינוכית , ולרוב גם דברי תשובה מוסמכים על ביקורת זו . ( 4 ) נקיטת עמדה של המחבר . נקטנו בענין זה את השיטה עליה ממליץ גונאר מירדאל ( ר' פרק שלישי : ( אין מחבר או חוקר חייב להימנע מגישה ערכית סובייקטיבית , שכן אין כל אפשרות להיות חופשי לחלוטין מגישה כזאת . מה שאפשר וראוי לעשותו הוא להצהיר במפורש על גישתו וערכיו של המחבר , למען ידע על כך הקורא ולא יוטעה . כך בדיוק נהגנו , וזכותו המובנת מעצמה של כל קורא היא לקבל או לדחות את גישתנו . על עיקרי גישתנו הפדגוגית יוכל הקורא לעמוד על-נקלה בתוך כל אחד מהפרקים , באופן מיוחד ובמרוכז בפרק . 8 נשוב ונסכם אותה בקצרה בסוףדבר .

ספרית פועלים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר