פתח דבר

עמוד:7

פתח דבר כל אדם הכותב ספר - אם איננו גראפומאן מושבע - חייב איכשהו להצדיק מעשה זה , לעצמו ולקוראים כאחד . לאיזה צורך נכתב הספר ? למי הוא מיועד ? מה חידוש יש בו לעומת ספרים אחרים באותו תחום ? חובה היא לנסות ולהשיב לשאלות אלה ולדומות להן . המניע העיקרי לכתיבת הספר היה נסיונו רב-השנים של המחבר כמורה לחינוך בבית-הספר לחינוך של התנועה הקיבוצית שליד אוניברסיטת חיפה ( אורנים ) — באופן מיוחד בקורסים המכשירים מורים לכיתות על-יסודיות . אחד התפקידים המרכזיים של לימודי החינוך בקורסים אלה הוא , בלי ספק , להקנות לתלמידיהם - מורים ומחנכים בעתיד ? השקפה רחבה על התפתחות המחשבה הפסיכולוגית והפדגוגית בתקופה המודרנית ולהשפיע עלידי כך על האוריינטציה החינוכית והפילוסופית הבסיסית שלהם . אם לא להזדקק להרצאות בלבד , שיטה מפוקפקת לכל הדעות , אין לך דרך טובה יותר מאשר קריאת טקסטים טובים , מקוריים ומשניים , וניתוחם המשותף . לרוע המזל מעטים מאוד הם הטקסטים המתאימים בשפה העברית ואין ברירה אלא להשתמש במקורות אנגליים . וכאן מתעוררות , לפי הנסיון , מספר שאלות קשות . ידיעה טובה של השפה האנגלית היא ודאי הקושי הבולט ביותר , אך לא היחידי . קושי נוסף הוא , שרק לעתים רחוקות מתאימים הטקסטים הטובים לרמת הידע הפילוסופי והפסיכולוגי הממוצע של תלמידי ההוראה ונוצר אפוא פער של תקשורת ושל הבנה שלא קל להתגבר עליו . לעתים היה מורגש גם קושי שלישי — חוסר רלבנטיות , או רלבנטיות מעטה , לבעיות הקונקרטיות של החינוך בארץ או של החינוך בתנועה הקיבוצית . הספר הנוכחי מנסה להתמודד - ולא עלינו לשפוט באיזו מידה של הצלחה - עם הבעיות שמנינו . הוא נכתב מתוך מאמץ מתמיד להיות מובן לתלמידההוראה הממוצע בלא הזדקקות לידע עיוני ספציפי . במידה שלא נראתה כל אפשרות להימנע ממונחים טכניים או לועזיים , עומד לרשותו של הקורא מילון מונחים מפורט העשוי לעזור לו להתגבר על קושי זה . כדי להקל על התלמיד את השימוש בספר , כל פרק מפרקיו הוא במידה רבה יחידה עצמאית ואין הוא נזקק אלא מעט מאוד לפרקים אחרים . לצורך זה סודרה גם הביבליוגרפיה כשהיא צמודה לכל פרק בנפרד והיא כוללת , לבד ממראי-המקומות , גם מספר פריטים ביבליוגרפיים נוספים שנראים למחבר חשובים במיוחד לתוכנו של הפרק . שאלה קשה יותר היתה שאלת הרלבנטיות של התכנים לבעיות החינוך הספציפיות של הארץ , ובמיוחד של החינוך הקיבוצי . כדי להיענות לצורך זה

ספרית פועלים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר