התוכן

עמוד:6

בתי-ספר לא-מדורגים והוראת צוות ; 199 — למידה עד שליטה ; 202 - התאמה ספציפית של שיטות חינוך ; 206 - אינדיבידואליזציה פרסונלית ; 212 - סגנונו האישי של המורה ; 219 - ביבלגיוגרפיה : 222 - ז פרסונלזיציה של החינוך וההוראה : יצירתיות וחינוך 227 יצירתיות - מהיי ; 230 - חשיבה מתמקדת ומסתעפת ; 234 - כיצד לטפח יצירתיות בחינוך ? גישתו של קיובי ; 242 - מהי הסביבה המעודדת יצירתיות ? התנהגות ההורים ; 245 - מחקרים אמפיריים בטיפוח יצירתיות ; 248 - טיפוח החשיבה היצירתית בבית-הספר ; 250 - עוד "מהפיכה" בחינוך או תרומה משמעותית לקידומו ? ; 255 - ביבליוגרפיה . 260 - ח משבר החינוך ומוצאיו 265 " המהפיכה" החינוכית של שנות ה60- ומה עלה לה ; כיתות בלתי-מדורגות , טכנולוגיה חינוכית ; 267 - תוכניות לימוד חדשות ; 268 - מדוע נכשלו הרפורמות ;? לא כל חידוש חשוב ; 275 - קשה לבצע שינויים בחינוך ; 276 - בעיות חדשות ללא פתרון ; 279 - מגמות שונות בהתמודדות עם המשבר ; 281 — המגמה הליברלית ; 285 - המגמה הרדיקלית ; 291 - המגמה הסוציאליסטית-הומניסטית ; 298 — ביבליוגרפיה . 303 - ט החינוך הפתוח 307 מה בין בית-הספר הפתוח לבין החינוך הפרוגרסיבי ? ; 317 - התפתחות הפסיכולוגיה ; 319 - הפרזות שהן פרי של ראשונות ; 321 - עיקרי התיאוריה של החינוך הפתוח ; 323 - המוטיבציה ללמידה היא פנימית מעיקרה ; 325 - תמורה במעמדו של המורה ; 328 - אינדיבידואליזציה - העיקרון הפסיכולוגי המכריע בחינוך ; 330 - חירות אינדיבידואלית וגבולותיה ; 332 - בית-הספר הפתוח במחקר ; 337 - ביבליוגרפיה . 348 - י חינוך לערכים מוסרים ורעיוניים 351 עקרונות יסוד ; 353 - הזכות לחינוך מוסרי ; 356 - אוניברסליות ויחסיות במוסר ; 361 - אינדוקטרינציה וחינוך ; 364 - חינוך למוסר הלכה למעשה ; 370 - הבהרת-ערכים כחינוך למוסר ; 371 - התוכנית האנגלית לחינוך מוסרי ; 377 - ( Lifeline ) תורת קולברג בחינוך למוסר ; 383 - ההשתמעויות החינוכיות מתורת ק ולברג ; 394 - ביקורת תורתו של קולברג ; ביקורת פילוסופית ; 397 - ביקורת מתודולוגית , האם יש ערך לדיונים בחינוך למוסר ? ; 400 - חינוך למוסר הוא אבטיפוסי לחינוך לערכים ; 404 - ביבליוגרפיה . 406 — סוף דבר 413 נספווים : מילון מונחים ; 417 - מפתח שמות ; 427 - מפתח עניינים . 435 -

ספרית פועלים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר