התוכן

עמוד:5

התוכן פתח דבר 7 א מבוא : חינוך וחברה 11 חינוך לכול ; 15 - ההתפתחות המדעית והטכנולוגית ; 20 - "תרבות-הנגד" : 27 - ביבליוגרפיה . 33 - ב תרומת הפסיכולוגיה למעשה החינוך : השפעת פיאז'ה 37 מבוא לפסיכולוגיה ההתפתחותית של פיאז'ה והשתמעויותיה החינוכיות ; 42 - מקור האינטליגנציה היא הפעילות ; 48 - שלבים מידרגייס בתהליך ההתפתחות ; 49 - גורמי ההתפתחות העיקריים ; 52 - ההשתמעויות החינוכיות מתורת פיאדה : 54 — ביבליוגרפיה . 65 — ג תרומת הפסיכולוגיה למעשה החינוך : הפסיכולוגיה ההומניסטית 69 התנסות אישית לעומת פולחן האובייקטיביות ; 75 - האדם הוא טוב מיסודו ; 81 - בין אדם לחברו ; 82 — האדם שואף להגשמת מלוא הפוטנציאל שבו " ) מימוש עצמי ; 85 - ( " הערכה וביקורת ; 91 - השתמעויות חינוכיות ; 93 - ביבליוגרפיה . 98 - ד מיפרט מטרות חנוכיות 103 תקשורת יעילה ; 110 - אפשרות של תיכנק ; 111 - קריטריונים להערכה , רצף למידה ; 112 - מחקר חינוכי , טקסונומיות של מטרות חינוך ; 113 - הערכה וביקורת ; 117 - ביקורת הטקסומנומיה ; 125 - ביבליוגרפיה . 129 - ה טכנולוגיה וחינוך : התניה אופרנטית 131 הלמידה המתוכנתת , 138 - הוראה מתוכנתת - הערכה וביקורת , 142 - השגות תיאורטיות ; 143 - אשליית האינדיבידואליזציה ; 145 - היעדר אינטראקציה חברתית ; 146 - עיצוב ההתנהגות בחינוך ; 148 - מניעי ההתנהגות , שמרנות השיטה ; 159 - ביבליוגרפיה . 165 - ו פרסונליזציה של החינוך וההוראה : למידה יחידנית 169 ארבעת ממדים של הוראה יחידנית ; 178 - אינדיבידואליוציה אינסטרומנטלית ; 180 - מה חידשו נסיונות ההקבצה בארץ ? ; 189 - פתרונות טכנולוגיים ; 196 -

ספרית פועלים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר