תוכן העניינים

עמוד:9

נספחים נספח א : צילומים מתון כתבי יד של די אלטו טפליקר 215 נספח ב : עוד על העדויות לקיומה של המגילה ועל שרשרת מסירתה 217 נספח ג . כתבי היד 227 . 1 השוואה בין כתב היד של ר' אלטר לבין כתבי היד שתוארו בספרים נוה צדיקים , פעולת הצדיק ואומן , כך נפרצה הדרך . 2 ; 227 הבדלים בין נוסח ההקדמות המודפס בנוה צדיקים לבין נוסח כתב יד טפליקר . 3 ; 231 מגילת סתרים — כתב יד שיחות מאנ"ש 232 נספח ד . דברי ר' אברהם חזן על מגילת סתרים — כתב יד שיחות מאנ"ש 235 נספח ה : שובו של הבעל שם טוב לחיים כמשיח 242 נספח ו : היכן העץ עם עלי הזהב ! 244 קיצורים ביבליוגרפיים 245

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר