תוכן העניינים

עמוד:8

וכדימוי . 3 ( 109 הספר מגלה עמוקות והתפתחות התקוות המשיחיות בברסלב לקראת שנת תקס"ו . 4 ; 113 פטירת התינוק שלמה אפרים , התפוגגות המתח המשיחי המידי ומגילת סתרים . 5 ; 121 מגילת סתרים לר' יצחק יהודה יחיאל ספרין מקומרנא . 6 1125 על תינוקות הפלא בספר סיפורי מעשיות ועל מגילת סתרים כסיפור מעשה . 7 ; 126 מגילת סתרים כסיפור 130 פרק ג : טבע העולם בימית המשיח 133 . 1 הטבע הפיזי . 2 ; 133 טבע האדם והחברה . 3 ; 135 המשיח כילד וטבעו של עולם " . 4 ; 137 ציונות מדינית" . 5 ; 138 מלחמת גוג ומגוג אינה נזכרת במגילת סתרים 139 פרק ד : בית המקדש 143 התפשטות המרחב הקדוש 148 פרק ה : בין שלמה המלך למשיח של מגילת סתרים 151 חלק רביעי בעקבות המגילה פרק א : האם קיימת אמונה סודית שר' נחמן לא מת או שישוב לחיים ! 159 פרק ב : מגילת סתרים על רקע מכלול הכתבים הסודיים של רי נחמן מברסלב 173 פרק ג : מגילת סתרים כסוד : היבטים חברתיים ורוחניים של הסוד המקודש 176 . 1 התגלות , חידוש וסוד . 2 ; 176 התגלות הסוד והנסתר שבנגלה . 3 ; 180 הערות על הסוציולוגיה של הסוד הקדוש 184 פרק ד : המהפכה המשיחית והדי מגילת סתרים בחסידות ברסלב היום 204 אחרית דבר 210

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר