מגילת סתרים חזונו המשיחי הסודי של ר' נחמן מברסלב

עמוד:3

סדרת הספרים "פרשנות ותרבות" האדם הוא יש מפרש . בני אדם , יחידים וחברות , מנהלים את חייהם תוך פירוש מתמיד של מעשיהם , ערכיהם , עולמם ומכלול פעילותם . מעשה הפרשנות אינו רק נחלתם של חוקרי תרבות , אלא הוא בראש ובראשונה נחלתו של כל אדם הפועל בעולם והמנסה באופן מתמיד לתת פשר למרחבים השונים שבהם הוא פעיל . הפעילות הפרשנית היא אחד ממאפייניו הבולטים של הקיום האנושי . האדם כיצור חושב אינו מסתפק בעשייה ; אדרבה , עשייתו מלווה בהסבר או בהבנה של מעשיו . אמנות הפרשנות משוקעת בדרך כלל בפעילות הפרקטית עצמה , והיא איננה מוארת באורה של התודעה וההכרה השיטתית . ואולם לעתים קרובות נעשית הפרשנות למושא עצמאי ; או אז מוסטת תשומת הלב ממרחב הפעילות המעשית אל המרחב התאורטי . מעבר זה מסמן את ראשיתה של העבודה השיטתית המושקעת בפענוח , בניתוח ובתיאור של מרחבי הפעילות האנושיים שבהם מגולמת באופן מובלע פרשנות . העבודה השיטתית הזאת היא עבודתו של התאורטיקן , והיא מציינת את הפיכת הפרשנות המובלעת בפרקטיקה למומנט עצמאי . סדרת הספרים "פרשנות ותרבות" עוסקת במומנטים פרשניים . הספרים שייכללו בה עוסקים במרחב הפרשנות על מכלול היבטיו : פרשנות של טקסטים ספרותיים , פילוסופיים , דתיים ואחרים , פרשנות של תרבויות וחברות . סדרת הספרים כולה מתייחדת בניסיון להציע קריאה פרשנית חדשה ומאתגרת . ••* מגילת סתרים על סדר ביאת הגואל צדק היא הסוד השמור ביותר של חסידות ברסלב . המגילה כוללת שתי שיחות של ר' נחמן מברסלב העוסקות בדמותו ובפועלו של המשיח ובאופיו של העידן המשיחי . בד בבד עם גילוי המגילה לשניים מבכירי תלמידיו , ר' נתן ור' נפתלי , הטיל ר' נחמן מברסלב על המגילה מסך כבד של סודיות . ואכן , לאורך דורות נשמרה המגילה כסוד כמוס ורק יחידי הדורות שמבין חסידי ברסלב זכו לדעתה . עתה , לאחר שעברו מאתיים שנה מאז גילה ר' נחמן את מגילת סתרים , רואה המגילה אור בפעם הראשונה . צבי מרק מגיש כאן את המגילה ומנסה לפענח את רזיה . המגילה אינה מתמסרת בקלות לקוראיה . במבט ראשון היא נראית כאוסף מקרי של אותיות , ראשי תיבות

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר