מגילת סתרים חזונו המשיחי הסודי של ר' נחמן מברסלב

עמוד:2

חברי המערכת ו עדי אופיר , אבידב ליפסקר , מנחם מאוטנר , דב שוורץ הספר יוצא לאור בסיוע ו הקרן ע"ש יצחק עקביהן , אוניברסיטת בר אילן מסת"ב ISBN 965-226-327-3 כל הזכויות שמורות לאוניברסיטת בר אילן , רמת גן אין להעתיק ספר זה או קטעים ממנו בשום צורה ובשום אמצעי אלקטרוני , מגנטי או מכני ( לרבות צילום , מיזעור והקלטה ) ללא אישור בכתב מהמו '' ל סדר ועימוד 1 שולמית ירושלמי , ירושלים נדפס בישראל — תשס"ו בדפוס גרפית בע"מ , ירושלים

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר