תוכן עניינים

עמוד:7

מפה 17 תפרוסת הפארקים הלאומיים ושמורות הטבע בתכנית אב ארצית , 35 1964 מפה / 8 תפרוסת הפארקים הלאומיים ושמורות הטבע במחוז הצפון בתכנית אב ארצית , 37 1964 מפה : 9 תפרוסת הפארקים הלאומיים ושמורות טבע במחוז ירושלים , תכנית אב ארצית , 41 1964 מפה 110 תפרוסת הפארקים הלאומיים ושמורות הטבע במחוז הדרום בתכנית אב ארצית , 45 1964 ? מפה . 11 תכנית שמורת הטבע אירוס הארגמן וצבעוני השרון , 53 1961 מפה : 12 תכנית ארצית לשמורות טבע , 57 1962 מפה 13 . תכנית לפיתוח סביבתי של קבר ר' שמעון בר יוחאי במירון , 94 1953 מפה = 14 סקר אתרי ההתיישבות בישראל , , 1969 אגף התכנון 107

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר