תוכן עניינים

עמוד:6

פרק חמיש : > חקיקת חוק גנים לאומיים ושמורות טבע , תשכ"ג 112 1963— רקע ; 112 עיקרי הצעת החוק ; 114 ערכי טבע , נוף וגנים על פי תפיסת המחוקקים : נימוקיהם של חברי הכנסת בעד עקרונות החוק 1 115 תביעות המחוקקים בקריאה הראשונה להרחיב את תחומי טיפולו של החוק ; 118 הרחבת החוק בידי הוועדה המשותפת לוועדת הפנים ולוועדת החינוך ; 121 עקרונות נוסח החוק המאושר לעומת נוסח הצעת החוק 122 סוף דבר 124 נספחים 129 נספח : 1 הצעה לפארקים לאומיים ( מרס 129 ( 1950 נספח : 2 תקציר תזכיר מרכז התיירות 159 ( 1954 ) נספח : 3 פעולות הוועדה לשיפור נוף הארץ ( יולי 170 ( 1956 נספח : 4 המחלקה לשיפור נוף הארץ ופיתוח אתרים היסטוריים , תכנית ל 5 שנים 177 ( 1962 ) נספח . 5 תזכיר שמורות טבע ( פברואר 181 ( 1962 נספח : 6 המחלקה לשיפור נוף הארץ , מפעל יד מרדכי ( יולי 188 ( 1963 נספח : 7 הצעת חוק גנים לאומיים ושמורת טבע , תשכ"ב 192 1962- נספח . 8 חוק גנים לאומיים ושמורות טבע , תשכ"ב 200 1963— מקורות 209 מפתחות 211 מפתח שמות ועניינים 211 מפתח מקומות 216 רשימת המפות מפה : 1 תכנית פארק לאומי לאורך הירקון , 22 1955 מפה . 2 תכנית פארק לאומי נחל אכזיב 23 מפה : 3 תכנית הפארק הלאומי בהר מירון , 27 1964 מפה : 4 תכנית פארק לאומי הר כרמל , 28 1964 מפה : 5 תכנית שמורת הנוף והטבע , נחל קאראר , 32 1960 מפה : 6 תכנית ארצית לשמורות טבע ופארקים לאומיים , 34 1951

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר