תוכן העניינים

עמוד:ג

תוכן העניינים אל הקוראים 1 חקר אזור ים המלח במאה ה / 19 נתן שור 2 הגיאומורפולוגיה , הגיאולוגיה והלימנולוגיה של ים המלח / מיכאל בייט 16 כיצד נקבע גובהו של המקום הנמוך ביותר בעולם ? / יוסי ורדי 23 שינויי המיפלס של ים המלח / ציפורה קליין 29 תעלות ים המלח / יוסי ורדי 46 גבולה של ארץ ישראל בים המלח / גדעון ביגר 56 הנסיונות להתיישב בתל ערד בשנות ה / 20 שמעון רובינשטיין 64 המאבק להשגת הזכיון להפקת אשלג מים המלח / מיכאל ארן 76 מפעלי חברת האשלג , / 1948-1930 יאיר גלעדי 88 מחברת האשלג לארץ ישראל למפעלי ים המלח / שלמה דרורי 104 השאיפה להתיישבות יהודית בצוער ( סאפיה ) / צבי איל ן 10 ו בית הערבה — סיפורו של הקיבוץ , / 1948-1939 דוד קורן 122 לחופי ים המלח במלחמת העצמאות / אלחנן אורן ודוד קורן 35 ז שנה בהיאחזות בעין גדי / שלום אילתי 145 קיבוץ עין גדי — השנים הראשונות / נרי אראלי 153 בית ספר שדה עין גדי — הראשון בארץ / יוסי פלדמן 157 עיר עולה מן המדבר — ימים ראשונים בערד / לובה אליאב ו 6 ו השבילים הע 1 לים למצדה — איתורם וגילוים / מיכה לבנה 173 מצדה : הסקר , החפירות והשיחזור / אהוד נצר 185 גילוי המגילות הגנוזות ובתבי יד אחרים במדבר יהודה / מגן ברושי 198 חקר מערות מדבר יהודה / יהודה זיו 207 מצדה — הסמל והמיתוס / דן ביתן 221 שיח סיירים 236 ים המלח — הטיול הנועז של 14 ה'חוגיסטים' ב 4 ג 9 ו / רפי טהון 245 שירת ים ומדבר / נרוומי הרציון 258 מה היה מדבר יהודה עבורנו ? / עזריה אלון 270 ים המלח ומדבר יהודה , — 1967-1900 ביבליוגראפיה מוערת 276

יד יצחק בן-צבי. המחלקה לחינוך והדרכה


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר