יוסקה אחיטוב לקראת ציונות דתית בלתי־אשלייתית

עמוד:11

א . מרכיביס אשלייתיימ בציונות הקלאסית ובציונות הדתית הרווחת בימינו המרכיבים האשלייתיים בציונות הדתית הרווחת כיום ניתנים לזיהוי בתחומים שונים ומתוכם אציין כאן ארבעה : . 1 תפיסו ; מטא- היסטורית ומטפיזיו * של ההיסטוריה אי אפשר להתעלם מן המקום הרב שהתפיסה ההיסטורית תופסת באידיאולוגיה הציונית הדתית והכללית כאחת . רבים מדוברי הציונות ראו בה כמייצגת את 'השיבה אל ההיסטוריה , ' והרי אי אפשר לשוב אל ההיסטוריה בלי שיש הנחה מוקדמת על מהותה , על טיבה ועל מהלכיה . במידה רבה נגזרו עמדותיהם של הנלהבים לציונות , של המהססים ושל המתנגדים לה כאחת , מתוך עמדותיהם כלפי ההיסטוריה מכאן ומתוך עמדותיהם כלפי ייחודיותה של ההיסטוריה של עם ישראל מכאן . ובסוגיה זו נמצא ציונים דתיים וציונים חילוניים מתנבאים בסגנון דומה . כך מצינו , בשלהי מלחמת העולם הראשונה , את הרב קוק מצהיר , שיעזבנו את הפוליטיקה העולמית מאונס שיש בו רצון פנימי , עד אשר תבוא עת מאושרה שיהיה אפשר לנהל ממלכה בלא רשעה וברבריות ; זהו הזמן שאנו מקוים . ' עתה , עם ההתפתחות וההתקדמות שחלה בהיסטוריה האנושית הכללית , ש'הכל יד אל בורא כל עולמים מנהלת , ' אכן ניתן כבר 'לנהל ממלכתנו על יסודות הטוב , היושר וההארה האלוהית הברורה . ' לפיכך , יכולים אנו מעתה לשוב אל ההיסטוריה ואל הפוליטיקה העולמית . מאידך , ראוי להזכיר כאן את פרנץ רוזנצווייג , אשר יחסו האמביוולנטי לציונות נבע מתפיסתו הדתית הייחודית את העם היהודי ואת היהדות כמהות שחיה מחוץ להיסטוריה , ולפיכך , הוא הדגיש , שליהודי לא נחוצות לא אדמה ולא מדינה . הגעגועים לציון והחלום עליה חשובים לו יותר משיבת ציון עצמה . 14 לדעתו , עם ישראל חופשי מ'קללת ההיסטוריות . ' הוא יכול להטרים את הנצח בעולם הזה . ליהודים אין מקום בהיסטוריה המתגלגלת משום שהם קהילה מטא היסטורית , השומרת על גחלת חזון הנצח בעולם הזה " . שיבתו של רוזנצווייג אל היהדות היתה כרוכה מיניה וביה בסלידה גוברת והולכת מתורת הגל , ובייחוד מהשקפתו של הגל על ההיסטוריה . לדידו , היהדות מפנה את גבה אל ההיסטוריה ' . כל מה שעושה היהודי , קופץ מיד מתוך מסגרת הזמן והופך נצח " . ' 13 אורות , ירושלים תשכ"ג , עמ' יד . 14 על יחסו האמביוולנטי של רוזנצווייג לציונות נכתב הרבה . ראו מסתו משנת , 1919 'רוחה ותקופותיה של ההיסטוריה היהודית , ' בתוך : נהריים ( ירושלים תשל"ח , ( עמ' ; 69-59 אפרים מאיר , כוכב מיעקב , פרקים ה-ו : 'רוזנצווייג , ציונות ועברית' ו'היהדות המטא היסטורית נוסח רוזנצווייג ! ' רבקה הורביץ , ' תפישת ההיסטוריה היהודית במחשבתו של פראנץ רוזנצווייג' בתוך Mto 'K 15 . PAAR 37 ( 1969 ) , pp . 1-24 , . 124 ' !« , OV 16 והשוו מכתבו של אויגן רוזנשטוק , המלומד היהודי המומר , שכתב בשנת 1916 לידידו פרנץ רוזנצווייג , בו הצביע על כך כי דווקא הציונות ושיבת ישראל לארצו סימן הם לכך שההיסטוריה של עם ישראל קיבלה עתה תפנית חילונית , ושעם עולם הול ך הוא לקראת קצו ככל העמים . ראו ש"ה ברגמן , במשעול ,

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר