יוסקה אחיטוב לקראת ציונות דתית בלתי־אשלייתית

עמוד:7

יוסקה אחיטוב לקראת ציונות דתית בלתי אשלייתית מבוא מאמר זה מבקש להציג ולהעלות באורח מפורש ומודע קווי יסוד לציונות דתית בלתי 1 אשלייתית . השימוש במושג האשליה אוצר בקרבו הערכה ביקורתית כלפי כמה מהמאפיינים של הציונות הדתית של ימינו , ועם זאת אין הציונות הדתית הבלתי אשלייתית אמורה להיות חלופה בלעדית לתפיסות ציוניות דתיות אחרות . ההנחה היא שצפויה תועלת בעצם הצגתה , בין השאר משום שהצגה כזאת של הציונות עשויה להיות גורם המשחרר ומרחיב את שדה 2 החשיבה והפעולה שלנו , ואולי אף לתרום במשהו לשיקום היכולת לשיתוף פעולה רחב יותר בחברה הישראלית של ימינו . דומה כי ציונות דתית כזו , שתהיה משוחררת מאשליות מטפיזיות ותיאולוגיות שונות , תהיה מסוגלת לטפל אחרת בשורה של נושאים חיוניים שהם על סדר יומנו , וביניהם — תשתית אחרת של יחסים בין דתיים לחילונים , בין יהודים לגויים , נקודת מוצא שונה להתמודדות עם בעיית הסובלנות והפלורליזם , כושר גבוה יותר לקליטת ערכים דמוקרטיים שונים , הגדרה אחרת של היחס ההלכתי כלפי המדינה , וריענון מחודש של שחרור ממחויבות לציית להוראותיהם של גדולי ישראל בשאלות פוליטיות 3 וקוואזי פוליטיות מדין 'אמונת חכמים . ' ציונות דתית בלתי אשלייתית אף תדחק חלומות 1 השימוש במושג זה לקוח ומושפע ממאמרו של אליעזר גולדמן 'על האמונה הבלתי אשלייתית , ' דעות , יב ( תש"ך , ( עמ' , 12-3 שנדפס לאחרונה גם בספרו : מחקרים ועיונים , הגות יהודית בעבר ובהווה , ירושלים ועין צורים תשנ"ז , עמ' , 371-361 כפי שיפורט להלן . 2 ראו ימימה בן מנחם ' , היסטוריה כתרפיה : מישל פוקו , ' עיון , מג ( ניסן תשנ"ד , ( עמ' . 144- 123 בן מנחם אינה עוסקת כלל בציונות , אבל גיליתי במאמרה החשוב הזה כמה הנהרות שסייעו לי בנושא הנידון . עיקרי הדברים הושפעו מאליעזר גולדמן לפני עשרות שנים , וחלקם נישאו בהרצאה בערב עיון לכבוד ספרו הנ"ל שהתקיים באוניברסיטת בר אילן , בי"ג אייר תשנ"ז . ( 20 . 5 . 97 ) להל ן אחזור אל מאמרה זה . 3 'הציונות הדתית לא היתה קמה אילו האמינו אישיה כי שאלת הצטרפותם לתנועה הציונית היא שאלה לבירור הלכתי . הם פעלו כפי שפעלו אף על פי שחכמי התורה החשובים ביותר התנגדו לתנועה הציונית . ' גולדמן , שם , עמ' . 391 סוגיה זו נידונה בהרחבה ומכמה פנים בספר : בין סמכות לאוטונומיה במסורת ישראל , בעריכת אבי שגיא וזאב ספראי , תל אביב , 1997 והשוו מאמרי 'מרד קדוש עכשיו , ' עמודים , ( 9 ) 610 תשנ"ז , עמ' 266-262 , יאיר שלג "' , המרד הקדוש" החדש , ' גיליון , שבט תשנ"ז , עמ' . 7-4

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר