תוכן העניינים

עמוד:6

אהוד לוז הגשר שלא נוצר 351 שמואל פייני ' פניהם פני יהודים ולבושם מלבוש קוזקים' — שורשים טרום ציוניים למלחמת התרבות 375 אריה פישמן הציונות הדתית : תנועת מודרניזציה שלא הבשילה 391 צבי צמית בן גוריון , ה'שולחן ערוך' וה'שולחף החדש — לשורשי המתח בין בן גוריון ובין היהדות הדתית 401 ישי יוזן-צבי מטפיזיקה בהתהוותה הפולמוס בישיבת מרכז הרב — עיון ביקורתי 421 תמי יוס המרד הקדוש של האשה הדתית לאומית כגשר בין הלכה ודמוקרטיה 447 אבי שגיא ממדינת התורה לארץ ישראל — משברו של חלום לחלום אחר : עיון במשבר הציונות הדתית 457 דב שוויץ ייחודו של עם ישראל בהגות הציונית הדתית 475 מפתח שמות 533

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר