מאה שנות ציונות דתית היבטים רעיוניים

עמוד:4

המערכת ו ג' בקון , א' גולדמן ז"ל , 'n גניזי , אי דוךיחיא , א' רביצקי הספר יוצא לאור בסיוע ו הקתדרה ע"ש ד '' ר יהושע מזור ז '' ל למחשבת ישראל והעמים הקתדרה ללימודי תולדות קרן קיימת לישראל ומפעליה , אוניברסיטת בר אילן מסת"ב ISBN 965-226-286-2 © כל הזכויות שמורות לאוניברסיטת בר אילן , רמת גן אין להעתיק ספר זה או קטעים ממנו בשום צורה ובשום אמצעי אלקטרוני , מגנטי או מכני ( לרבות צילום , מיזעור והקלטה ) ללא אישור בכתב מהמו"ל נדפס בישראל — תשס"ג דפוס גרפית בע"מ , ירושלים

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר