חוה אשכולי 'אסטרטגיה של מגן דוד אדום' הציונות הדתית בארץ־ ישראל וסוגיית העזרה לגולה בתקופת השואה

עמוד:11

דבריו חשובים לענייננו לא רק עקב כך , אלא בהיותם משקפים את ה'אני מאמין' העמוק שלו בשאלת הסולידריות של העם היהודי . באשר ליהודי פולין , הניח הרב ברלין בראשית המלחמה , שככל שהדברים תלויים ביישוב , ביהדות שבארצות הברית של אמריקה ובשאר ארצות נייטרליות , תיעשה פעולת העזרה הדחופה במלוא / na / 7 ובמידת המהירות האפשרית ' * . עם התפשטות הכיבוש הנאצי הוטלה , לדעת הרב ברלין , האחריות ל'הצלת מיליונים מרעב וכליון בתפוצות וביצוע מפעל הגאולה והתקומה בארץ' על שני מרכזים : המרכז היהודי החופשי בארצות הברית של אמריקה והמרכז הלאומי המדיני pKn ^ x 1 ur 'גורל העם וקיומו תלויים במידת המאמצים שנגלה בימים אלה להצלתנו ולגאולתנו . כמונו , כיהודים היושבים באמריקה , ואחינו בארצות התופת — גורל אחד לכולנו . ואחריות הגורל הזה — עלינו . ' הרב ברלין לא דיבר אפוא על חלוקת תפקידים בנוסח בן גוריון וקפלן — בין המוסדות הציוניים , האחראים 17 למפעל הציוני , לבין המוסדות היהודיים העולמיים , האחראים לכלל היהודים . אף על פי כן עיקר ציפיותיו לעזרה הופנו בפועל כלפי יהודי אמריקה וכלפי מכשירם הכספי — המגבית היהודית המאוחדת . ' מאז פרק המלחמה הקדישה אמנם המגבית היהודית המאוחדת כ 90 % מהכנסותיה לעזרה ליהודים . אלא שאותו זמן חלה ירידה גדולה בהיקף הכנסותיה ועזרתה , עקב התגברות פטריוטיזם אמריקאי שהתנגד להעברת כספים לארצות אויב . ביום השנה הראשון לאסון יהדות פולין — בשעה שמנהיגים יישוביים אחרים ניסו עדיין לגייס כספים בארצות הברית לצורכי ארץ ישראל והעלאת הפליטים אליה " — קרא הרב ברלין להפוך את אותו יום ליום התעוררות גדול למען יהדות פולין . יום בו היישוב ישלח אל האחים בגולה לא רק ברכה אלא 'עזרה ממשית ומהירה , ' ויחד עם זה יתריע בפני מנהלי הג'וינט באמריקה , שאינם עושים את כל מה שבאפשרותם למען יהדות פולין הדוויה . ידיעות על מאמצי העזרה העצמית של היהודים בתנאי התופת עוררו אצל הרב ברלין השתאות על כוח החיות העצום , שהתגלה בהיאבקות גבורה זו , מזה , ואכזבה מנכונותה של היהדות החופשית 'לשתף עצמה במלחמת החיים והקיום של אחים מעונים , ' מזה . האם התנהגות יהודית זו , החורגת מדפוסי העבר , נובעת מהתאכנות ומחרדה לגורל העתיד במצב המלחמה ? — תהה הרב ברלין . מכל מקום , לקראת סוף שנת 1940 הפנה כבר את עיקר דרישתו ליישוב עצמו : אף 7 אנו , f x / 70 " yx-- > , jJ ככל שיכולתנו מוגבלת ואפשרויותינו מצומצמות , עוד לא עשינו הכל . לא עשינו עד כמה שידנו מגעת לשם עזרה עצמית לאחים נענים וסובלים 16 ברלין , 'הצלת יהודי פולין , ' הצופה , 17 . 3 . 10 . 39 ליתר הרחבה ראו : אשכולי , אלם ( לעיל , הערה , ( 3 עמי ; 238 , 236 , 67 ד' מכמן , 'היישוב והשואה : מחקרים חדשים , פולמוס ישן ושאלות שמעבר לכך , ' גשר , 133 ( קיץ תשנ"וא בייחוד עמ' 18 . 96 ברלין , 'אחריות הגורל , ' הצופה , , 15 . 7 . 40 עמ' 19 . 2 ראו : אשכולי , אלם ( לעיל , הערה , ( 3 עמ' 20 . 235-233 , 116 , 95 ברלין , 'יום השנה לאסון יהדות פולין , ' הצופה , . 1 . 9 . 40

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר