חוה אשכולי 'אסטרטגיה של מגן דוד אדום' הציונות הדתית בארץ־ ישראל וסוגיית העזרה לגולה בתקופת השואה

עמוד:9

פולין תרמו עשרות מיליוני זהובים לכלכלתם של רבבות מיהודי גרמניה , שגורשו לגבול זבונשין ערב המלחמה , מתוך רגש של חובה קדושה . ביישוב , לעומת זאת , 'הרגש החם הזה 8 עדיין לא התגלה . ' במאמר נוסף הבהיר , כי היישור חייב לעמוד במרכז מפעל העזרה הן משיקולי סולידריות יהודית והן משיקולים ציוניים : שכן מי כמותו צריך להרגיש בצערו ובסבלו הגדול של חלק הארי מן האומה העברית שבפולין ? מה חלקנו ומה עתידנו בלי מקור היהדות שבפולין [ ... ] היישוב חייב 9 להראות את רגשו החי והקיים ככוח המאחד את כל חלקי העם . בראשית שנת 1940 חזר הרב נייפלד והתריע במכתב אל 'הועד המאוחד לענייני יהודי פולין , ' שאין הבנה בציבור כלפי תהליך 'ההשמדה והכליה נגד יהדות פולין , ' ולכן אין גם כוח מניע לפעולה גדולה . הוא הציע לנצל את ההשפעה הפסיכולוגית של הידיעות הקשות המגיעות על חורבן יהדות פולין , כדי לארגן בהקדם יום של הבעת זעם ואבל ונכונות למעשי עזרה והצלה : 'שכל אחד ואחד יתרום באופן מינימלי תרומת כסף של שלשה ימי פרנסה [ ... ] 10 התרמה שיש לסיים לא יאוחר משבוע' [ ההדגשה שלי — ח"א . [ פנייה זו אכן הקדימה את זמנה . כידוע , גם ביוני — 1943 לאחר מרד גטו וארשה ושיפור ניכר שחל במצבו הכלכלי של היישוב — לא עמדו חלקים מהיישוב בתרומה המיוחדת של יום עבודה , שהוחלט עליה אז . בינתיים גבר זרם הידיעות על מצבם הקשה של יהודי פולין ועל פליטי פולין בליטא . עם פליטים אלו נמנה גם ד"ר זרח ורהפטיג , מראשי 'תורה ועבודה' בפולין , שמכתביו תפסו מקום מרכזי באזעקת התנועה . 'חיים אנו על גמ"ח ובלבד להחזיק מעמד . נא אפוא להחיש את סדור הענין באורח טלגרפי " , ' ביקש ורהפטיג וחזר וקרא להקצות תקציבים ציוניים ותנועתיים להחזקת חלוצים דתיים שהתרכזו בווילנה . אבל דומה שיותר מכול השפיע בואם לא ^ של עסקנים ורבנים פליטי פולין , שדיווחו מכלי ראשון והתריעו , כי אם לא תגיע עזרה ליהודי פולין מבחוץ , הרי הם צפויים לכליה ברעב . על רקע הזעקות החיות , מזה , וחולשת מפעל ההצלה , מזה , הצטרף סופר 'הצופה' ישראל גךצבי , באפריל , 1940 לגינוי עמדת היישוב 'בצרת האחים הגדולה . ' גן צבי הביא כדוגמא ניגודית את התגייסות היישוב למען 'כופר הישוב' בעת מאורעות תרצ"ו-תרצ"ט — 'אותה ראו : 8 . Committee 1929-1939 , Philadelphia 1974 , pp . 245-250 Y . Bauer , My Brother ' s Keeper : A Historyof the American Jewish Joint Distribution אלימלך ( הרב נייפלד , ( 'קרירות וכבדות , ' הצופה , 9 . 8 . 12 . 39 הרב א' נייפלד , 'מקוצר יחס ומקוצר רגש , ' הצופה , 10 . 24 . 12 . 39 הרב נייפלד אל הוועד המאוחד לענייני יהודי פולין , י"ג בשבט ת"ש , ( 24 . 1 . 1940 ) מצוטט בתוך : י' כהן , ' תנועת "המזרחי-הפועל המזרחי" ותגובותיה לשואה בשנים , ' 1945-1939 עבודת גמר , אוניברסיטת חיפה , תשנ"ב , עמי 11 . 17-16 ורהפטיג אל היהלת הברית העולמית של תנועת 'תורה ועבודה , 23 . 12 . 1939 , ' ארכיון יד ושם ( להלן : איו"ש ) ; S 20 / 15 הנ"ל , פליט ושריד בימי השואה , ירושלים : יד ושם 1984 ( להלן : ורהפטיג , ( עמ' 12 . 70 , 38-37 ראה , למשל , דו"ח הרטגלאס-קרנר , ישיבת הנהלת הסוכנות , , 11 . 2 . 40 אצ"מ , פרוטוקולים .

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר