חוה אשכולי 'אסטרטגיה של מגן דוד אדום' הציונות הדתית בארץ־ ישראל וסוגיית העזרה לגולה בתקופת השואה

עמוד:8

לגולה , שייעשו לא על ידי התאחדויות עולים וארגוני סעד , אלא על ידי היישוב המאורגן בתור שכזה . ' האומנם ? הדיין בשאלת המגבית לעזרת יהודי פולין ( 1940-1939 ) חודש לאחר פרוץ המלחמה התכנס ועד ההצלה ליהודי פולין ובישיבתו עלתה סוגיית איסוף כספים להצלת יהודי פולין . יושב ראש הוועד , יצחק גרינבוים , גרס בתחילה ארגון מגבית פנימית בקרב יוצאי פולין , שלא תתחרה עם המגביות הלאומיות ובלבד שתהא בחסות הנהלת הסוכנות . בן גוריון התנגד לכל חסות כזאת עקב המצב הכספי הקשה של 3 המשק ושל המוסדות , אולם היו שחלקו עליו אף במפלגתו . נציגי הציונות הדתית נחלקו אף הם בדעותיהם . הרוב תמך במגבית יישובית . הרב הראשי לא - ^ ישראל , הרב יצחק הלוי הרצוג , פרסם כרוז , שתיאר את הסבל והמצוקה השוררים בין יהודי פולין המדוכאים תחת מגף הנאצים , וקרא ליישוב לתרום בנדיבות לוועדה המאוחדת לעזרת יהודי פולין . גבאי בתי הכנסת של ירושלים נרתמו לסייע למפעל 4 העזרה על ידי קריאה לתרומה לאחר התפילה ואמירת דרשות בכמה בתי כנסת . עיתון התנועה , 'הצופה , ' קרא לחברי התנועה להיענות לכרוז ולהיות ראשונים בין מחישי עזרה 5 ליהודי פולין פליטי המלחמה , והרב יהודה ליב פישמן , נציג 'המזרחי' בהנהלת הסוכנות , גילה נכונות גדולה לסייע בגיוס כספים מהיישוב למען יהודי פולין . הרב אלימלך נייפלד , שעמד בראש 'ועדה לענייני פולין' ליד המרכז העולמי של ' המזרחי , ' חלק על גישה זו . הוא לא האמין בהצלחת מגבית יישובית בלי גיבוי של המוסדות שיש הלאומיים , שייצרו אווירה ציבורית מתאימה , בשעה בא ^ מגביות כה רבות . לכן דרש מהמוסדות הלאומיים להפריש לטובת מפעל פולין מהמיסים השונים , ובעיקר מהמפעל 6 המאוחד של מס החירום , שהרי 'האסון נוגע לכל היהדות ולאו דווקא ליוצאי פולין . ' למרות שהרב נייפלד ראה בהנהלת הסוכנות אחראית עיקרית לגישה הקרירה , שרווחה מתחילה בשאלת העזרה ליהודי פולין , הוא לא חשך שבטו גם מהיישוב . במאמר , שפרסם בעיתון 'הצופה' בסוף שנת , 1939 הוא הצביע על השוני בין התנהגות יהודי פולין לבין זו 7 של היישוב בעת מצוקה של העם היהודי . לדבריו — שהיתה בהם הגזמה רבה — יהודי 2 י' גלבר , 'תגובת היישוב העברי בארץ ישראל לידיעות על השמדת יהדות אירופה , , ' 1943-1942 עבודה סמינריונית שהוגשה לאוניברסיטה העברית בשנת תשכ"ז , עמ' . 55 אני מודה למחבר שמסר לי בשעתו עותק של העבודה . 3 ראו : ח' אשכולי , אלם : מפא"י נוכח השואה : , 1942- 1939 ירושלים תשנ"ד ( להלן : אשכולי , אלם , ( עמ' . 112-111 , 6 . 10 . 39 4 הארכיון הציוני המרכזי ( להלן אצ"מ 5 . S 26 / K 1089 , ( י' ברנשטיין , 'ואנחנו מחשים , ' הצופה , 6 . 27 . 11 . 39 המחלקה לענייני הפליטים מפולין , , 29 . 10 . 39 אצ"מ 1089 א 7 . 826 / ועד העזרה של יהודי פולין למען פליטי זבונשין פעל במהירות והצליח לאסוף כ 3 . 5 מיליון זלוטי ( מהם תרם הג'וינט ( 209 ' 0 ומצרכים בערך נוסף של מיליון זלוטי . עם זאת , לא מדובר בעשרות מיליונים .

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר