מאה שנות ציונות דתית היבטים היסטוריים

עמוד:4

המערכת ו גי בקון , אי גולדמן ז"ל , חי גניזי , אי דון יחיא , אי רביצקי הספר יוצא לאור בסיוע ו הקתדרה ע"ש ד '' ר יהושע מזור ז"ל למחשבת ישראל והעמים הקתדרה ללימודי תולדות קרן קיימת לישראל ומפעליה , אוניברסיטת בר אילן מסת"ב ISBN 965-226-285-4 כל הזכויות שמורות לאוניברסיטת בר אילן , רמת גן אין להעתיק ספר זה או קטעים ממנו בשום צורה ובשום אמצעי אלקטרוני , מגנטי או מכני ( לרבות צילום , מיזעור והקלטה ) ללא אישור בכתב מהמו '' ל נדפס בישראל — תשס"ג דפוס גרפית בע '' מ , ירושלים

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר