אבי שגיא ודב שוורץ המפעל הציוני הדתי לנוכח עולם מודרני מסת מבוא

עמוד:12

ישן בקנקן חדש הציונות הדתית , מצבה היה והנו בעייתי , מצב המאפיין כל חברה מסורתית העוברת תהליכי תמורה . התודעה הציונית הדתית לכודה בין שני כוחות הפועלים במנוגד : מצד אחד , הפתיחות כלפי ההווה והעתיד , ומן הצד האחר אימוץ של העבר ותכניו כתבנים האידאליים הממלאים את מכלול חייו של האדם . פתרונה למלכוד זה של המתח שבין הדת לעולם המודרני הוא בתגובה הכוללת את שתי היחידות — הן את שימור התכנים המסורתיים והן את הממדים המודרניים . החברה החרדית , לעומת זה , הגיבה לבעיה בדחיית הממד התרבותי של המודרניות , בשל תפיסתה את המודרנה כפיתוי המאיים על הקיום הדתי . המודרניות , על שלל גילוייה , מתאפיינת כ'פיתוי היצר' ולפיכך יש להילחם בה . האסטרטגיה שנבחרה להתגוננות היתה הגבהת החומות בין הפנימי לחיצוני , בין היהודי לכללי — האלהת הישן ושלילת החדש . לפתרון זה נודעת עצמה רבה דווקא בשל מידת המחויבות החד משמעית שיש בו כלפי המסורת . ואולם פתרון מעין זה לא יכול היה להתקבל על דעתה של הציונות הדתית , שהרי הוא שולל את עצם קיומה . 9 מה היה פתרונה של הציונות הדתית ? בניסוח תמציתי : הכרה ב'עקרון השינוי' בד בבד עם שלילת 'עקרון החידוש . ' על פי הגדרה זו הציונות הדתית אינה מחדשת מאומה , אדרבה , היא הנושאת של היהדות האמיתית , והיא חושפת עתה את היסודות הלטנטיים של היהדות שטושטשו עד כה מסיבות היסטוריות . המונחים 'יהדות אמיתית' ו'יהדות שלמה , ' שנכרכו עד כדי זהות בתפיסה הציונית הדתית עצמה , מבטאים כשלעצמם תפיסת יסוד זאת , ומרחיב על כך הרב מאיר בר אילן , בדברים שכתב בשנת תרע"ד : העבודה המוטלת עלינו היא אמנם עבודה שברוח , להביא לידי הכרה לאומית על יסוד התורה והמצוה [ ... ] יבואו אלינו כל המתחילים לשוב , משום שאנחנו הננו נושאי היהדות האמיתית והעתיקה . יהדות דתית לאומית זו לא השתנתה וקיימת היא מדור דור רק רבים מאתנו נשתנו לבושתנו , לרגלי שעבוד הגלויות , ובמקום יהודים שלמים , יהודים של עם היהודים מאז ומקדם , היינו ליהודים של עמים גרמנים , רוסים אונגרים וכדומה . וגם אלה המיחסים לעמנו ולאומיותו שקועים עוד במ"ט שערי גלות עד כי את יהדותם הם בונים על יסודות בלתי יהדותיים ; יסודות גרמניים , צרפתיים וכיוצא בזה [ ... ] אנו קוראים אל אותם החפצים לשוב , ואינם שבים עוד לגמרי : שובו , שובו מגלותכם המרה והעמוקה אל הרוח היהודי העיקרי והמקורי ובזה תשובו אל עמכם תשובה שלמה . הרב בר אילן רואה אפוא בציונות הדתית תנועה של שיבה אל היהדות והמסורת . אין היא תנועה של חידוש אלא של החייאת היסודות המהותיים של היהדות . במלים אחרות , אין הציונות הדתית תנועה פוליטית גרידא , אלא תנועה להתחדשותה של היהדות עצמה . 9 על 'עקרון השינוי' ראה להלן עמ' 15 והערה 10 . 20 כתבי רבי מאיר בר אילן , א , ירושלים תש"י , עמ' עז .

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר