אבי שגיא ודב שוורץ המפעל הציוני הדתי לנוכח עולם מודרני מסת מבוא

עמוד:9

אבי שגיא ודב שוורץ המפעל הציוני הדתי לנוכח עולם מודרני מסת מבוא בקובץ כלולים מחקרים הדנים בתנועה הציונית הדתית מהיבטים שונים : היסטוריים , חברתיים , חינוכיים , רעיוניים ותאולוגיים . לפנינו מקבץ בין תחומי מנקודות מבט שונות המעורר בחינה מחודשת של המפעל הציוני הדתי לדורותיו . המאמרים שבקובץ דנים בציונות הדתית החל מראשיתה וכלה בימים אלה ממש . הופעתה הממוסדת הראשונה של הציונות הדתית , מבחינה היסטורית ופוליטית , היתה בשנת תרס"ב , ( 1902 ) כשהתנועה הציגה עצמה כסיעה בהסתדרות הציונית — מהלך שהוביל , כידוע , הרב ריינס . ברם , כלולים באסופה זו גם מאמרים העוסקים בתקופה שקדמה לכך , תקופת 'חיבת ציון , ' היות ששורשיה של התנועה הממוסדת נטועים בשלהי המאה התשע עשרה . הבעיות המהותיות של הציונות הדתית הועלו ונדונו כבר במשך חמישים השנים הראשונות לקיומה , מתוך מודעות למורכבות השקפתה , המשלבת חדש עם ישן , מודרנה עם מסורת . ואולם , מאז קום המדינה , ההתמודדות החריפה וקיבלה ממד נוסף על רקע סיטואציות מוחשיות ושאלות חדשות . במסגרת המדינה חוזרים ונשנים משברים , שמוקדם הוא המתח שבין אופיה הדמוקרטי הליברלי של מדינת ישראל לבין אופיה היהודי . הציונות הדתית , אכן , מנסה להתמודד כל הזמן עם הבעיות הרבות , אך עדיין לא השכילה להתמודד התמודדות מקיפה עם מתחים אלה באמצעות עיצוב תאולוגי פוליטי מחודש של השקפת עולמה . ניתוח נרחב של מפעל הציונות הדתית על זרמיה , המוצע בכרכים אלה , נועד לא רק להשכיל אלא להניע את ראשיה לפיתוח ההגות וליצירת פתרונות חדשים . במסת המבוא שלפנינו אנו מציגים את שורשי תופעת הציונות הדתית כביטוי של התמודדות דתית עם עולם מודרני , שמקומה של הדת בתוכו שוב איננו מובן מאליו כפי שהיה בתרבות המסורתית . ננסה להגדיר במבוא זה את מהות המודרנה ואת היחסים בין דת למודרנה , ונסקור את השתקפותם בהגותה של הציונות הדתית במהלך השנים .

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר