פתח דבר

עמוד:7

פתח דבר לתנועה הציונית הדתית הישגים בתחומים רבים ומגוונים י : בהתיישבות , בהנחלת הרעיון הלאומי ובתחומי החברה וההגות . במהלך מאה שנות מעש נדירים היו הרגעים הביקורתיים הרפלקטיביים , שבהם קברניטי התנועה והוגיה אימצו את נקודת המבט של הצופה והבוחן ' מבחוץ . ' רק בעשור האחרון עדים אנו להתעוררות יצירתית ועיונית המעבירה את הרעיון והמעש הציוניים הדתיים תחת שבט הביקורת . מהלך ביקורתי זה בדומה למהלכים ביקורתיים רבים נועד לחשוף באופן מפורש ובהיר את היסודות האידאולוגיים , התאולוגיים , התרבותיים , החברתיים ודומיהם , שעמדו ועומדים בבסיס המעשה הציוני הדתי . לעתים , המהלך הביקורתי אפשר להעריך מחדש את העקרונות שנחשבו בזמנם כהכרחיים ; מה שנתפס כהכרחי עשוי להיתפס מחדש כאפשרי בלבד , לאמור כפועל של בחירה היסטורית מסוימת מבין אפשרויות רבות . המהלך הביקורתי איננו מנותק מחיי ההווה של הציונות הדתית . במידה רבה ניתן לטעון , כי הוויכוחים האידאולוגיים המתנהלים היום בתוך המחנה הציוני הדתי צמחו בה בעת ובזיקה ליצירה הביקורתית המחקרית . הספר שלפנינו , שהוא מבחינות רבות מפעל חלוצי , מציג שורת מחקרים מפרי עטם של בכירי החוקרים של הרעיון והמעש הציוניים הדתיים . דיוניו חושפים את בעיות היסוד ואת צירי הפעילות המרכזיים של התנועה הציונית הדתית . לאור האמור לעיל אין זה מקרה שהספר מופיע בתום מאה שנות פעילות של התנועה . פרק זמן זה מאפשר הערכה מחודשת של הישגי התנועה כמו גם של החמצותיה ולבטיה הקיומיים . הערכה זו נעשית בקובץ זה בשלושה מישורים . המחקרים המכונסים בכרך הראשון עוסקים בדמויות מרכזיות שפעלו והגו במסגרת הציונית הדתית או באירועים שהביאו לכינונה . הכרך השני עוסק בהיבטים שונים של תולדות התנועה . הכרך השלישי מוקדש לעיון ולניתוח האידאולוגיה הציונית הדתית לגווניה השונים . אין בכרכי הספר כדי להקיף את מכלול ההיבטים הקשורים בתנועה הציונית הדתית , אולם יש בהם כדי למקד את תשומת הלב העיונית והמחקרית בתנועה m שחשיבותה בהיסטוריה היהודית של העת החדשה טרם הוערכה כראוי . תודתנו נתונה בראש ובראשונה לעמיתינו חברי המערכת , שסייעו לנו בשיפוט המאמרים . תודה מיוחדת לפרופ' יהודה פרידלנדר , המכהן כראש המכון לחקר הציונות הדתית , על העידוד וחסיכת המעקשים . דרור ינון ריכז את המאמרים ; על עבודתו המסורה בקריאתם אנו מודים לו באופן מיוחד . תודה לתנחום אבגר , שערך את לשון המאמרים . כן נודה לצוות

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר