מאה שנות ציונות דתית: אישים ושיטות

עמוד:4

המערכת ו גי בקון , אי גולדמן ז"ל , חי גניזי , א' דון יחיא , אי רביצקי הספר יוצא לאור בסיוע ו הקתדרה ע '' ש ז "ר יהושע מזור ז"ל למחשבת ישראל והעמים הקתדרה ללימודי תולדות קרן קיימת לישראל ומפעליה , אוניברסיטת בר אילן מסת"ב ISBN 965-226-247-1 כל הזכויות שמורות לאוניברסיטת בר אילן , רמת גן אין להעתיק ספר זה או קטעים ממנו בשום צורה ובשום אמצעי אלקטרוני , מגנטי או מכני ( לרבות צילום , מיזעור והקלטה ) ללא אישור בכתב מהמו"ל נדפס בישראל — תשס '' ג דפוס גרפית בע"מ , ירושלים

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר