הקדמה

עמוד:7

הקדמה ספר זה מחזיק את פרות מחקרי שנתפרסמו במאמרים בבמות שונות במהלך שני העשורים האחרונים , וכולם סובבים סביב שלושת הנושאים שנזכרו בכותרתו : חברה , משפט ומנהג . שנים עשר מהמאמרים נכתבו במקורם באנגלית , וכאן הם מוגשים לקורא הישראלי זו הפעם הראשונה בעברית . כל המאמרים עוברו מחדש ועודכנו הן מצד תוכנם והן מצד הספרות המצוטטת בהם , ואחדים אף שוכתבו ונערכו מחדש לאור נתונים ומחקרים חדשים . העיבוד המחודש של המאמרים מטרתו ליצור מסכת של פרקים המשתלשלים זה מזה ומצטרפים יחד לכדי ספר אינטגרטיבי העוסק בתחומים קרובים זה לזה ומרכזיים בתפיסת העולם של תרבויות העת העתיקה . לשם כך אף הקדמתי מבוא מפורט וצירפתי רשימת ספרות מקיפה ומפתחות מפורטים . שני היבטים עיקריים לאסופת מחקרים זו , ובשניהם יש מן החידוש : היבט התכנים המסוימים שבאים לידי ביטוי בפרקי הספר , והיבט הגישה והמתודה המיוחדות ששימשו בניתוח המקורות שמהם נידלו תכנים אלה . בתחום התכנים , מעטים הם חוקרי המקרא ותרבויות המזרח הקדום המקדישים תשומת לב רבה כל כך להיבטים משפטיים וחברתיים של תרבויות אלה , ובייחוד לא רבים הם המחקרים בתחומים אלה שנכתבו בעברית , ואין בנמצא ספר עברי מקיף העוסק בנושאי חברה , משפט ומנהג . אשר על כן , ריכוזם של מחקרים אחדים העוסקים בתחומים אלה בכפיפה אחת תוך יישום הגישה המיוחדת שתידון להלן , נועד להסב את תשומת לבו של הקורא הישראלי לנושאים אלה ולפקוח את עיניו לקיומם במסגרת חקר המקרא ותרבויות המזרח הקדום . אף בהיבט הגישה המיוחדת המיושמת פה , גישה שאני מציג ומפתח בפירוט רב בספרי האחר ( ראו מלול , 2002 עמ' , ( 93-19 אני מציע כיווני מחקר ומחשבה שונים מהמקובל , שרק בשני העשורים האחרונים מתחילים להנץ ציץ ולהוציא פרח במחקר . אני מכנה את הגישה המוצעת בשם גישה הממוקדת באדם , ( man-oriented approach ) ועיקרה הוא גישה הומניסטית ומולטי דיסציפלינרית לחקר התרבויות ששרדו בעדויות כתובות ובלשונות שחלקן מתות זה מאות שנים , ובשאיפה לתפוס תרבויות אלה באופן הוליסטי , תלת ממדי — ובמושגיהן הן . הגישה המקובלת בין חוקרי מקורות המזרח הקדום , והמקרא בכללם , שאותה אני מאפיין כגישה הממוקדת בטקסט , ( text-oriented approach ) עיקרה הוא חקר הטקסט כטקסט או כמקור ( source ) שיש לנתחו בזכות עצמו , ולא כעד , ( witness ) המשמש פה לתרבות של בני אדם שחייתה , תפקדה ופעלה בעבר הרחוק בכל מישורי החיים . השיטה המוצעת פה קוראת ליישומה של נקודת מבט מולטי דיסציפלינרית , שעיקרה יישומם של כלי חשיבה וניתוח השאולים מדיסציפלינות מדעיות רבות ככל האפשר בחקר ההומניסטי הוליסטי של תרבויות המזרח הקדום . כל אחד מפרקי הספר מבטא באופן זה או אחר את שני ההיבטים הללו ותורם בדרכו למאמץ לשרטט תמונה הוליסטית ותלת ממדית של תרבויות המזרח הקדום , ובכללן התרבות הישראלית בתקופת המקרא .

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר