תוכן העניינים

עמוד:5

תוכן העניינים הקדמה 7 מבוא 9 חלק א : חברה פרק : 1 קללת דוד את יואב ומשמעותו החברתית של הביטוי מחזיק * פלן 47 פרק = 2 אסופים ואימוצם במקרא ובתעודות מסופוטמיות 70 פרק : 3 תכנון משפחה ותכנון אוכלוסין במזרח הקדום 88 פרק 4 השושבין — מעמדו ותפקידו בחברה במזרח הקדום 103 חלק ב : משפט פרק : 5 עקבו של יעקב ומעשה עקיבתו \ ירושה והורשה במקרא 133 פרק : 6 הביטויים ה 3 ית וףיטג לעיניהם בפרשת אבל דוד על מות אבנר ( שמואל ב ג ( 36 ומטענם הטכני המשפטי 151 פרק : 7 למשמעותו המשפטית של הצירוף יש / אין לאל ידי במקרא 162 פרק : 8 נטיעת יתד בקיר במשפט המסופוטמי הקדום ן פרסום הלכות בציבור 180

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר