חברה, משפט ומנהג בישראל בתקופת המקרא ובתרבויות המזרח הקדום