מבוא

עמוד:5

מתחרה לעבודתו של א"ש הרשברג . תיאורים וזיהויים של כלי חרס ( וכלי זכוכית , במידה פחותה ) מצאו להם גואל בדמותו של החוקר הדגול יהושע בראנד ' . י ולאחרונה העמיק יותר בתחום זה , בשיטות חדישות ומתוחכמות , ד"ר דוד אדךביוביץ , אשר הוא לי כתלמיד 13 12 חבר . בענייני ספינות ( במקרא ובתלמוד ) עשה גדולות רפאל פטאי ; והשלמתי אף אני אחריו בספרי Nautica Talmudica ( רמת גן . ( 1986 הארכיאולוגים תרמו אף הם לא מעט מידיעתם וממומחיותם לפתרון בעיות ספציפיות , כדוגמתו של יגאל ידין , אשר עסק במנעולים ומפתחות ועוד כלי מתכות . יזהר הירשפלד , בספרו על בית המגורים pxn ישראלי הקדום , מנסה לצרף יחד את הידיעות הארכיאולוגיות עם העדויות הספרותיות . עוזה זבולון ויעל אולניק האירו באור חדש כמה הלכות קשות בנוגע לכלים מתקופת המשנה 10 א"ש הרשברג , חיי התרבות בישראל בתקופת המשנה והתלמוד , חלק ראשון : הארג ותעשית הארג , ורשה תרפ"ד ( לא יצאו לאור עוד חלקים . ( המחבר היה בקי בתעשיית האריגה ועסק בה באופן מעשי תקופה מסוימת , ראה במבואו שם , עמי vi ואילך . וראה גם בספרו של הרב ישראל גוקאוויצקי מלונדון , ספר מעשה אורג : ביאור מקיף ויסודי באופני האריגה והטויה ותכונות כלי האריגה והטויה בימי חז"ל , ירושלים תשמ"ג ( ספר מצוין ובו ציורים מאירי עין . ( נזכיר כאן את עבודת היסוד בנושא זה , והיא הדיסרטציה של , in der Misnah , Teil 1 : Spinnen , Farben , Weben , Walken Paul Rieger , Versuch einer Technologie und Terminologie der Handwerke ברסלאו 1894 ( לא הופיע יותר . ( נושא זה זכה גם לטיפולו של דלמן בחיבורו שנזכר בהערה הקודמת , חלק ה : Webstoff , Spinnen , Weben , . Kleidung ראה בהערה הקודמת , וראה עוד בחוברת שהוצאה לאור על ידי המוזיאון הבריטי : , Weir , Spinning and Weaving in Palestine Shelagh לונדון . 1970 הרשברג כתב עוד עבודות חשובות , ובייחוד בתחום התלבושת והאיפור . ראה בביבליוגרפיה של כתביו , שנערכה על ידי י' היילפרין , תקופתנו א / ג-ד , תשרי-טבת תרצ"ג , עמי . 501-499 לפי רשימה זו ( עמי ( 501 נשארו בכתב יד חלקים ב וג מן החיבור 'חיי התרבות' וכו , ' העוסקים בתעשיית ההלבשה העברית וביתר נימוסי החיים ( וחלקים ד וה , העוסקים במגילת יוחסין bN-w-pxa ובבבל . ( ספר אחד על 'ההלבשה העברית הקדומה' Kostiimkunde im biblischen Alterthum Judische יצא לאור בוורשה תרע"א , בהוצאת תושיה ' ] ביבליותיקה גדולה , ' נא-נג . [ אגב נזכיר גם את ספרה היפה של מיכל דייגי מנדלס , בשמים ותמרוקים בימי קדם , שיצא לאחרונה ( מוזיאון ישראל , , ( 1989 ואינו מציין לעבודותיו של הרשברג בנושא זה . 11 יהושע בראנד , כלי החרס בספרות התלמוד , ירושלים תשי '' ג ; כלי זכוכית בספרות התלמוד , ירושלים תשל"ח . הספר האחרון הוא קובץ מאמרים , שיצא לאוד אחרי פטירתו של המחבר , ורק חלקו הראשק ( עד עמ' ( 161 עוסק בזכוכית . החלק השני > עמ' ( 387-165 עוסק במבחר של נושאים הקשורים לריאליה תלמודית . 12 דוד אדךביוביץ , סיני צט , תשמ"ו , עמ' קסד-קעז , על ה'כבכב ; ' סידרא ה , תשמ"ט , עמ' , 16-5 על ה'קרוזיך ; וראה מאמרו על החבית של שיחין , דברי הקונגרס העולמי העשירי למדעי היהדות , ירושלים תש"ן , עמ' . 43-37 במאמרים אלה משלב אדן שלוש דיסציפלינות שונות : חקר המקורות הספרותיים , חקר המימצא הארכיאולוגי ותפוצתו הגיאוגרפית , ובדיקה ארכיאו ^ טרית של המימצא הארכיאולוגי . שילובן של גישות אלה מאפשר העמקת יתר ומניב תוצאות מעניינות ביותר . 13 רפאל פטאי , הספנות העברית הקדומה : פרק בתולדות התרבות הארצישראלית בימי קדם , ירושלים . 1938 מחבר זה כתב עוד עבודות חשובות הנוגעות לענייננו , כגון : המים : מחקר לידיעת הארץ ולפולקלור ארצישראלי בתקופת המקרא והמשנה , תל אביב תרצ '' ו ; ועוד . 14 ראה לדוגמה : יגאל ידין , הממצאים מימי בר כוכבא במערת האיגרות , ירושלים תשכ"ג , עמ 44 ' ואילך , ובייחוד עמ' 15 . 103-95 יזהר הירשפלד , בית המגורים pKn w , ?^ s ירושלים . 1987 עבודת היסוד בנושא זה היא הדיסרטציה של , Arthur Rosenzweig , Das Wohnhaus in der Misnah ברלין . 1907

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר