רשימת הקיצורים

עמוד:ז

רשימת הקיצורים א . קיצורים ביבליוגרפיים חסדי דוד = דוד פארדו , חסדי דוד [ ההדיר שי ליברמן , [ א-ג , ירושלים תש"ל-תשל"ז יאסטרוב , מילון , Yerushalmi and the Midrashic Literature M . A . Jastrow , A Dictionary of the Targumim , the Talmud Babli and = לונדון-ניו יורק 1903 לוי , מילק , und Midrasch J . Levy , Neuhebraisches und Chaldaisches Worterbuch u'ber die Talmudim = לייפציג 1889-1876 ליברמן , תוספת ראשונים = ש' ליברמן , תוספת ראשונים , ב , ירושלים תפרח"י ; ג-ד , ירושלים תרצ"ט ערוך השלם = ספר ערוך השלם , בעריכת א' קאהוט , וינה תדל"ח-תרנ"ב פירוש הגאונים לסדר טהרות , מהד' י"נ אפשטיין , zur mischnaordnung Teharoth J . N . Epstein , Der Gaonaische Kommentar = ברלין 1921 קרויס , , Talmudische Archaologie לייפציג 1910 ( ד"צ : הילדסהיים ( 1966 קרויס , , Midrasch und Targum S . Krauss , Griechische und Lateinische Lehnworter im Talmud , = Lehnworter א-ב , ברלין 1899-1898 ( ד"צ : הילדסהיים ( 1964 קרויס , קדמוניות התלמוד = ש' קרויס , קדמוניות התלמוד : א / א-כ , ברלין-וינה תרפ"ד ; ב / א , תל אביב תרפ"ט,- כ / כ , תל אביכ תשל"ה שפרבר , , D . Sperber , Nautica Talmudica = Nautica Talmudica רמת גן-ליידן 1986 תוספות ערוך השלם = תוספות הערוך השלם , בעריכת ש' קרויס , וינה תרצ"ז Darem berg & Saglio = Ch . Darem berg & Edm . Saglio , Dictionnaire des antiquite ' s פריז ) , 1919-1877 ד"צ : גרץ Grecques et Romaines ( 1969 JQR = Jewish Quarterly Review 9 אוקספורד LSJ = H . G . Liddell , R . Scott & H . S . Jones , A Greek-English Lexicon , 1961 אוקספורד MGWJ = Monatsschrift fur Geschichte und Wissenschaft des Judenthums LSJ Supple = Greek-English Lexicon , A Supplement , ed . E . A . Barber , 1968 אוקספורד OLD = Oxford Latin Dictionary , 1972-1968

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר