תוכן העניינים

עמוד:ו

פרק עשרים ואחד מסמר המחבר את הגלגל 141 פרק עשרים ושניים הסובב של גלגל 150 פרק עשרים ושלושה רידים 154 פרק עשרים וארבעה הקלע 156 פרק עשרים וחמישה נדירייא דאשקלון 163 פרק עשרים ושישה איסתדירא 169 פרק עשרים ושבעה האסקריא והקראסא 173 פרק עשרים ושמונה המפרש 177 נספח — מקום ששם משקיעין את הנאות בטיט הלבן — מאת דוד אדךביוביץ 178 מפתח כללי 185 מפתח המקורות 187 מקורות התמונות 192

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר