פתח דבר

עמוד:8

היו מסכימים להקמתו של בית מדרש לרבנים בישראל שבימינו , אלא שהיו מסתייגים מסגנון של הקצנה והוקעה שקנה לעצמו שביתה בחלק מחוגי תלמידיהם ומעריציהם . דוגמה אחרת : מכמה מאמרים שבקובץ עולים קווי ביקורת שנמתחה על יהדות תורה עם דרך ארץ מבפנים , מתוך שורותיה שלה , שנים רבות לפני מלחמת העולם הראשונה , ביקורת שלא פסקה ואף גברה עד לימי ערב השואה . עובדה זו יש בה כדי לשמוט את הבסיס העובדתי מן הדעה שהפניית העורף של תלמידי תלמידיהם של הירש-הילדסהיימר למורשת רבותיהם היא תוצאה של השואה , כביכול . אין להכחיש , שהיו בה בתנועת תורה עם דרך ארץ תופעות שאבד עליהם הכלח מבחינה היסטורית , אך בה במידה חייב החוקר להודות , שהיא הציגה השקפת עולם יהודית ואורח חיים יהודי שלהם שרשים עמוקים בתורת הנצח של היהדות . השקפה זו ואורח-חיים זה הועלו על ידי אבותיהם של התנועה בצאתם להציל את יהדות התורה מפני סכנותיהן של אמנציפציה והתבוללות . סכנות אלה לא פחתו מאז , ודי בקביעת עובדה זו להצדיק את הטענה שלא פג תוקפה של תורה עם דרך ארץ גם בהווה . יתר על כן , ניתן להצביע על כמה מיסודותיה של משנה זו כעל עמודי-תווך של היהדות מאז ומעולם , ונדגים את הדבר באחת מתשובותיו הפחות ידועות של הגאון רבי יעקב עטלינגר , מורם ורבם של רש"ר הירש ור"ע הילדסהיימר . בשנות החמישים של המאה שעברה התלקחה מחלוקת הפוסקים במזרחאירופה על שאלת כשרותן של מצות שנאפו במכונה במקום ביד . בראש האוסרים התייצב ר' שלמה קלוגר מברודי ובראש המתירים — ר' יוסף שאול נתנזון מלבוב . ר' יוסף שאול נתנזון פנה אל רבים מחכמי הדור שצידדו להתיר וםירסם את תשובותיהם בקובץ "ביטול מודעה" ( לבוב , תרי"ט . ( בין התשובות מצויה תשובתו של ר' יעקב עטלינגר ( דף י"ד . ( לאחר שהוא מתאר את פעולת המכונה ואת "גודל התיקון" שהושג בה להגברת כשרות המצות , הוא ממשיך : " ולכן תמהתי על שמעכ"ת נ"י כתב שאיזה רבנים במדינתו אסרו אותה [ . ] כמדומה שהרבנים האלה אשר בלי ספק כוונתם לש"ש לא ידעו ענין המאשינע [ המכונה ] ואין דומה שמיעה לראיץ [ . ואם מואסים בה מפני שדבר חדש הוא [ , ] גם אנחנו רבני אשכנז הישרים בלבותם ת"ל מרחיקים החדשות בענייני התורה והמצוות הרחק כמטחוי קשת [ , ] אבל מה שחידשו האומנים וחכמי הטבע בעניני הטבעית למה לא נקבל בה הטוב מהם לחזק את בדקי ידיעתינו למען קיים מצות הקב"ה ביתר שאת ויתר עז כאשר ישפוט כל משכיל בצדק ובמישרים " . שלוש נקודות בולטות בגילוי-דעת זה . הגאון מאלטונה מבחין הבחנה

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר