תורה עם דרך ארץ התנועה אישיה רעיונותיה

עמוד:4

TO RAH IM DEREKH ERETZ MOVEMENT Edited by Mordechai Breuer בעריכת הקובץ השתתף אשר וסרטייל הספר יוצא לאור בסיוע משפחת ז'אק וחנה שוולבה , ניו יורק מסת"ב 7 082 226 ISBN 965 כל הזכויות שמורות לאוניברסיטת בר אילן , רמת גן Printed in Israel Copyright Bar-Ilan University , Ramat-Gan תשמ"ז 1987 — דפוס צור אות , ירושלים

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר